SKIMMELRYTTAREN

Mar 10th, 2022 | By | Category: 2022-03 mars, Recension

Omslag till SkimmelryttarenAv Theodor Storm
Der Schimmelreiter, 1888
Översättning och förord Bodil Zalesky
Hastur förlag, 2022
ISBN 978-91-86835-52-1, häftad 153 sidor

O forna tiders böcker …

Marskland. Ett vid kusten beläget, tidvattenpåverkat, flackt slättland, så lågt att det vid flod helt eller delvis översvämmas. Skimmel. En häst som har övervägande vita eller grå skyddshår, och mörkt skinn, ögon och hovar.

Jag har läst Skimmelryttaren av Theodor Storm (1817–1888). Boken gavs ut 1888, samma år som författaren dog efter en tids kamp mot cancer. Bokens handling utspelas på de frisiska öarna under 1700-talet, och den skildrar Hauke Haiens livsresa från klen och boksynt ung man till vallförvaltare – den med yttersta ansvaret för att skydda kustnära bebyggelse och odlingsmark från naturens krafter.

I ärlighetens namn: många av de termer i boken som har att göra med tillvaron vid marsklandet var obekanta för mig. Vadehav, hullig, kolk, varft… Boken är dock försedd med ordförklaringar för den som inte har erfarenhet av kustnära liv. Även med hjälp av dessa var dock skildringen av Haukes kamp för att förstärka en föråldrad vall till skydd mot tidvattnet aningen svårbegriplig för undertecknad.

Theodor StormI övrigt gjorde denna korta roman ett stort intryck på mig. Den är byggd med två ramberättelser; den ena kort och introducerande, den andra en monolog som glider över i berättande text. Jag läser Skimmelryttaren som en utvecklingsroman och en psykologisk skildring. Den unge Hauke Haien är inte så muskelstark, men boksynt och framför allt räknekunnig. När han blir dräng hos den intellektuellt mindre starke vallförvaltaren får han snabbt huvudansvar för de beräkningar som hör ämbetet till. När den åldrade vallförvaltaren dör tar Hauke över hans tjänst.

Hauke gifter sig med förvaltarens sköna och kloka dotter Elke. Efter nio års äktenskap föder Elke en dotter som med modernt språkbruk är funktionsvarierad – flickan stannar mentalt i utvecklingen. Hauke är övertygad om att den gamla vallen till skydd mot tidvattnet inte kommer att hålla. Med hjälp av sina räknekunskaper utför han ritningar till en ny och starkare vall, och inleder en hård kamp för att få den byggd. Den undernärda och vanvårdade skimmel Hauke köper för en spottstyver har en central roll i berättelsen.

Av spoilerskäl avslöjas inte mer av bokens handling här. Dock; den psykologiska skildringen av Haukes väg är högst imponerande. Från att ha startat som ung idealist utvecklas han till en jagad man, alltmer besatt av sitt vallbygge. Skimmelryttaren handlar inte om en utveckling till korruption, snarare en om resa mot utbrändhetens rand. Hauke står fast vid sina goda avsikter, också då han alltmer får bygdens befolkning emot sig.

Det är en skildring av människans kamp med och mot en nyckfull natur. Översvämningar och svåra stormar har en självklar närvaro i tillvaron vid kusten. De övernaturliga inslag författaren Storm väver in i sin berättelse framstår som en sorts förlängning av naturens krafter.

Mycket vacker, och på något vis modern, är den ömsinta skildringen av Haukes och den tålmodiga Elkes relation, liksom parets kärlek till dottern Wienke.

Den författarröst som går igenom berättelsen ger ett intryck av författaren Storm som en mycket varm och klok person. Boken är också skriven av en mogen man runt de sjuttio. Ska den inordnas i någon litterär tradition är det den sk poetiska realismen med namn som Theodor Fontane och Gottfried Keller.

Som tidigare nämnts känns denna bok trots att den har snart ett och ett halvt sekel på nacken påfallande modern. Detta kan ha att göra med den vackert flödande svenska språkdräkt översättaren Bodil Zalesky gett texten. Zalesky står även för det föredömligt upplysande förordet. Bokförlaget Hasturs ambition och utgivning är imponerande. Med spänning inväntas nästa titel!

KARIN TJÄDER

Det finns ett författarsällskap för Theodor Storm och ett museum: https://www.storm-gesellschaft.de/

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22