SJÖSLAG OCH RYSSHÄRJNINGAR Kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700–1721

Oct 29th, 2012 | By | Category: 2012-10 okt, Recension

Omslag till Sjöslag och rysshärjningarAv Lars Ericson Wolke
Norstedts 2012
ISBN 9789113030425, 350 sid

Upprinnelsen till kriget var ett mot Sverige riktat anfallsförbund mellan  Danmark,  Sachsen-Polen och  Ryssland. Danmark ville krossa den med Sverige förbundna holstein-gottorpska makten samt att försöka återvinna de förlorade provinserna, Skåne med flera, på den skandinaviska halvön.

Stora nordiska kriget pågick mellan 1700–1721. Kriget fördes mellan Sverige, Holstein-Gottorp och 1710–1713 även Osmanska riket och ovan nämnda stater.

Lars Eriksson WolkeKriget startade med en trefaldig attack mot Holstein-Gottorp, svenska Livland och svenska Ingermanland. Den svenska armén, under ledning av kung Karl XII, lyckades kasta Danmark bort från kriget under freden i Traventhal och besegra den ryska armén under slaget vid Narva. I en motoffensiv slogs även de Sachsiska och Polska styrkorna tillbaka från Litauen och Polen och in till Sachsen. Peter I hade under tiden återhämtat sig och erövrat mark i Sveriges Östersjöprovinser, där han stärkte Rysslands tillgång till Östersjön genom att grunda Sankt Petersburg 1703. Karl XII tog sedan sina styrkor från Sachsen till Ryssland för att konfrontera Peter, men hans fälttåg tog slut när hans svenska huvudarmé förintades under slaget vid Poltava, som fick honom att ta tillflykten till den ottomanska staden Bender, där han levde i exil.

Efter katastrofen i Poltava gick Danmark, Polen och Sachsen med i kriget på nytt och därefter anslöt sig även Hannover och Preussen på deras sida. De sista svenska styrkorna från Baltikum och Tyskland besegras, och de svenska besittningarna erövrades och delades mellan koalitionens medlemmar. Sverige invaderades sedan av Danmark-Norge från väst och Ryssland från öst, som ockuperar hela Finland under 1714. De danska attackerna avvärjs på nytt, och Karl XII återvände till Sverige och öppnade en ny norsk front, men han blev dödad i Fredriksten 1718.

Sverige förlorade kriget. Ryssland tog över Sveriges stormaktsställning i norra Europa. De formella fredsavtalen pågick mellan Sverige-Hannover-Preussen i Stockholm (1719), det dansk-svenska fördraget i Frederiksborg (1720) och det rysk-svenska fördraget i Nystad (1721). Under dessa fredsfördrag blev Sverige tvunget att överlämna de baltiska provinserna och norra delen av svenska Pommern till sina fiender, samt upphöra sin tullfrihet i Öresundstullen och allians med Holstein-Gottorp. Följderna med kriget blev att det kungliga enväldet i Sverige nådde sitt slut och Sveriges frihetstid tog sin början.

Så här långt hänger en icke-historiker med. Kampen om Östersjön är mer eller mindre obekant, men får här sin geniala belysning av Lars Ericson Wolke. På ett enkelt rättframt språk skildrar Ericson Wolke vad som skedde.

Under kriget slogs den svenska flottan inte endast mot de danska och ryska flottorna, men också mot engelska, nederländska, polska och tyska fartyg. Sjökriget fördes på Östersjön, i Finska viken och i Bottenhavet, på sjöarna Ladoga och Peipus, på Nordsjön och Ishavet. Härjningar skedde i skärgårdarna och kapare angrep handelsfartyg.

För en göteborgare som hört om sin stad och dess olika föregångare, vilka skövlats och utplånats gång efter annan av danskar och norrmän blir väl informerad om att två sjöhjältar, som sedan mer eller mindre glorifierats, slogs under samma tid, nämligen kaparen svensken Lars Gatenhielm och dansk-norrmannen Peter Tordenskjold. Båda dog unga vid 28 respektive 30 år. Den sistnämnde passerade Vinga i maj 1717 och anföll Göteborg. Och kanske räddades staden denna gång främst genom att två av Gathenhielms fregatter just då befann sig i Göteborgs hamn.

Sjöslag och rysshärjningar ger ytterligare bidrag och förklaringar till den svenska stormaktens undergång.

LENNART HÖGMAN

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22