SISTA KALLELSEN

Mar 19th, 2010 | By | Category: 2003-4, Recension

Av Helena Sigander
Tre Böcker 2003

I Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa skildras den stora striden mellan gråråttor och svartråttor på Glimmingehus. Svartråttorna har länge haft herraväldet i landet och de har varit avskydda. Bl.a. var det deras loppor som spred digerdöden under medeltiden och dödade miljoner människor. Så länge svartråttorna var vid makten var de avskydda. De hade kastat sig på fjättrade fångar, frossat på lik och ”gjort tusen ogärningar”. Så kom ”ett par fattiga invandrare” som var gråråttor och steg iland i Malmö frän en lybsk skuta. Gråråttorna växte i antal och tog makten över Sverige. Men borgen Glimmingehus kunde svartråttorna ännu försvara och i Selma Lagerlöfs berättelse hjälper Nils Holgersson dem med detta. Han kan locka bort angriparna tack vare ett djurhorn som Flammea, tornugglan funnit i en nisch i Lunds domkyrkotorn.

Men i stort har gråråttorna vunnit över sina medeltida släktingar. Men tänk om svartråttorna kommer tillbaka? Så sker i thrillern Sista kallelsen av Helena Sigander. Det är en forskare i Ryssland, Junichi Takahshi, som kommit på idén att avla fram en supersvartråtta. I bokens början möter en sådan råtta en brunråtta i en kampbur. Det blir en spännande match och vi får en inblick i råttornas sätt att tänka och fungera.

Över huvud taget är denna upptakt till boken både ytterst originell och spännande. Sigander har ovanliga kvaliteter som thrillerförfattare. Hon är ovanligt väl inläst på det hon skildrar något som bl.a. framgår av en diger lista referenslitteratur. Den kunskap hon skaffat sig används lätt och lekande, den blir inte på något sätt tyngande. Hon vet vidare hur man bygger upp en spänning, hennes människor är trovärdiga och även de mest omänskliga bovar har mänsklig klangbotten, som gör att man kan både identifiera sig och ta avstånd.

Det terrorhot som byggs upp med hjälp av svartråttorna som biologiskt stridsmedel är riktat mot Sverige. Där söker säkerhetsorganisationen Securite du Terrorisme komma till rätta med hotet. I gruppen ingår brigadör Göran Hökberg, överste Lorraine Zeck samt tekniske chefen Maud. Man har också fått en ny medarbetare, spanaren John Lehtonen.

Sista kallelsen har som bakgrund religiös fanatism, ett ämne som är högaktuellt i dessa dagar. Det är tro som driver aktörerna och ingen människa är så farlig som den vilken tror att det är något Gudi behagligt att döda. Det är några veckor i december, kallt och norrskenet vibrerar över ett terrorhotat Sverige. Paniken sprider sig, människor lämnar sina jobb och flyr bort från hem och ibland familjer.

Råttmotivet i deckargenren dyker upp då och då. Bl.a. skrev den utmärkte danske författaren Henning Hjuler en bok som hette Råttorna. Det är en historisk kriminalroman som utspelas 1711 i Helsingör, där en ung flicka bits av en pestråtta som fungerar som mordvapen. Hjuler var en mästare i att skapa tidsfärg. När nu Helena Sigander tar upp temat i en supermodern tid, gör hon det på sitt eget sätt och skapar en vibrerande atmosfär kring det terrorangrepp som använder sig av ett djur, som är de flesta människor motbjudande.

Jag tycker att Helena Sigander går från klarhet till klarhet som kriminalförfattare. I bagaget har hon en ganska ovanlig bakgrund. Först läste hon juridik men avbröt detta efter tre år och började studera litteraturhistoria istället med en akademisk examen som resultat. Så har hon läst amerikansk litteratur i USA och är utbildad regissör och teatervetare. Efter denna fullträff är det med spänning man avvaktar fortsättningen på denna lovande författarbana.

JEAN BOLINDER  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22