SEDAN STACK VI STADEN I BRAND

Mar 6th, 2010 | By | Category: 2007-1, Recension

En legoknekts dagbok från trettioåriga kriget
Redigerad av Jan Peters
Ordfront 2006

Peter Hagendorf hette en man från trakten vid Magdeburg som under 1630- och 40-talen sålde sina tjänster som legosoldat till katoliker och protestanter. Hagendorfs dagbok, som nu givits ut på svenska, är med sitt sakliga tonfall på sätt och vis mer skrämmande än de flesta svenska kriminalberättelser.

Ta t.ex. en notis från sommaren 1636, när Hagendorfs regemente gjort en avstickare till Frankrike:

”Här blev vi igen, 1000 man till fots och 1500 till häst, kommenderade mot en by. Jag var också med där. Där hade bönderna försvarat sig så kraftfullt på kyrkogården att vi inget kunde göra utan kanoner. Då drog vi oss tillbaka igen eftersom det fanns 1000 bönder därinne. Så tände vi på byn och lät den brinna.”

Några veckor senare passerar Hagendorfs regemente staden Perenne. Det är en vacker stad, anmärker Hagendorf, ”men vi lät den vara”.

Samtidigt är Hagendorf mycket mänsklig i sina kortfattade notiser om hustrun – som ofta är med honom i fält – och deras många tidigt döda barn. Mänsklig är väl också upplysningen om hur Hagendorf vid ett tillfälle super bort sin häst. Å andra sidan påminns läsaren snabbt om krigets brutala vardag av ett inpass om hur legoknekten en annan gång får en ”söt flicka” som krigsbyte.

PÄR ALEXANDERSSON

Taggar: ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22