SAMLADE NOVELLER – Volym 3

Mar 6th, 2010 | By | Category: 2006-4, Recension

Av Edgar Allan Poe
Översatta av Eric Carlqvist
Efterord av Maria Löfgren
Bokförlaget h:ström 2006

Ett av de mest ambitiösa litterära projekten på länge har nu förts i hamn. Tre vackra volymer med samtliga noveller, skisser, essäer, utkast och experiment av Edgar Allan Poe (1809-1949), gediget översatta av Eric Carlquist med kommentarer av Jules Verne (Volym 1), Charles Baudelaire (Volym 2) och nu Maria Löfgren. Den första volymen innehöll inga överraskningar. Där fanns alla de klassiska novellerna som den hemska Den svarta katten, de båda deckarnovellerna Morden på Rue Morgue och Mysteriet Marie Roget och de kända skräckberättelserna, totalt 16 ständigt över hela världen omtryckta och i radio upplästa historier. Redan andra delen bjöd på mindre kända saker som t.ex. essän Levande begravd samtidigt som en mer okänd Poe tonade fram ur de 14 bidragen.

Nu – i och med den tredje volymen – som innehåller inte färre än 38 längre och kortare variationer, står det helt klart att även om Poes rykte som skräckförfattare och skapare av den moderna detektivberättelsen (fast där liksom i det mesta föregicks han faktiskt av bl.a. E T A Hoffman som han inspirerades av) är välförtjänt, så hade han också humor, vilket inte framgår av de kända novellerna. Det är inte så konstigt. Ska man skriva skräck får man nog lägga humorn åt sidan. Men med de här totalt 68 olika bidragen har vi på svenska fått en sammanfattande helhetsbild av Poes insatser. Allt är inte underbart, nej då, en del är till och med lite tråkigt, annat är rumphugget, som när Poe plötsligt avbryter sig för att han tydligen är missnöjd med sitt försök. Men även de mindre glimmande mineralerna har sitt intresse och här finns både glödande järn och strålande stenfynd. I dessa texter ser man hur Poe sökt sig fram och prövat olika vägar. De klassiska texterna visar honom när han lyckats med sin skräck, sin science fiction, sin fantasy och sina deckare. Slaggen visar misslyckandena som var en förutsättning för att han skulle lyckas. Den mer okända novellen Morella som inleder den nya volymen håller emellertid hög Poe-kvalitet i det bisarra. Det kan finnas anledning att återkomma i DAST med Poe i ett större sammanhang efter denna litterära händelse. Förlaget h:ström är att gratulera.

BERTIL FALK

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22