RYSSLAND En europeisk civilisationshistoria

Dec 5th, 2011 | By | Category: 2011-12 dec, Recension

Omslag till RysslandAv Kristian Gerner
Historiska Media 2011
ISBN 978-91-86297-39-8

Professor emeritus Kristian Gerner vid Lunds universitet är en gedigen Rysslands-kännare, men han har aldrig varit okontroversiell. För 30–40 år sedan ogillades han av de rättrogna som menade att han var både reaktionär och antikommunist. Vad som kanske var allra värst var att han redan på 1970-talet förutspådde Sovjetunionens fall. Han ansåg att systemet var dömt till undergång på grund av dess brist på transparens.

Så bytte belackarna från att vara röda till att bli feminister och för cirka tio år sedan anklagades Gerner för att inte förstå könsperspektiven i forskningen. Man försökte till och med att hindra honom från att tillträda en professur, något som misslyckades.

 

Kristian GernerI Ryssland – en europeisk civilisationshistoria skildrar han det stora landet utveckling från Peter den stores tid fram till Vladimir Putins regering. Ryssland är på väg att bli en modern europeisk och civiliserad stat, menar han, och att detta applåderas bygger på föreställningen att det västerländska samhället är idealet. Denna utveckling har, trots teser om motsatsen, aldrig varit en isolerad process. Redan Peter den Store sneglade västerut, Lenin kom till sitt hemland från Tyskland via Sverige och Finland, Stalin var med i alliansen mot Tredje Riket och Gorbatjov tog till sig influenser från väst för både glasnost och perestrojka.

 

Ryssland har alltid varit rikt på naturtillgångar som kommit Europa till godo via export. Landets kultur i form av författare, målare, matematiker, filmare och kompositörer har haft ett starkt inflytande utanför landets gränser. Samtidigt har det varit ett krigiskt rike som försökt lägga under sig flera europeiska stater,

 

Gerners analys av det stora landet, så likt och så olikt länderna väster därom, är intressant, välunderbyggd och skarp. Han berättar den brokiga historien från vikingen Ruriks framfart för mer än ett millennium sedan fram till den nu så omdiskuterade Vladimir Putin.

 

Det är en bok man behöver ha läst för att bättre begripa dagens snuttifierade nyheter.

 

PER MAGNUSSON

 

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22