ROTEN TILL DET ONDA Uppdelningen av Mellanöstern 1916–2016

Jul 4th, 2016 | By | Category: 2016-07 juli, Recension

Omslag till Roten till det ondaAv Ingmar Karlsson
Historiska Media, 2016
ISBN 978-91-7545-338-5, 240 sidor

Det finns hundraårsjubileer som inte lämpar sig för firanden. Ett sådant är Sykes-Picotavtalet då några herrar från Storbritannien och Frankrike efter hemliga förhandlingar satte sig ner vid en karta på ett bord och med hjälp av penna och linjal helt förändrade det arabisk-turkisk-osmanska rikets gränser. De bitar som låg norr om strecket förklarades tillhöra den franska intressesfären och de södra den brittiska. Den tidigare ambassadören och hedersdoktorn Ingmar Karlsson, som varit chef för Utrikesdepartementets Mellanösternavdelning och tjänstgjort fem år i Syrien, Libanon och Jordanien, anser att dessa streck på kartan utgör bakgrunden till krisen i Mellanöstern (området är inte preciserat men ligger i Sydvästasien och Nordafrika och består av länderna på Arabiska halvön (Saudiarabien, Yemen, Oman, Förenade Arabemiraten, Qatar, Bahrain) samt Syrien, Libanon, Israel, Palestina, Egypten, Jordanien, Irak, Kuwait samt Iran)  och utvecklar den tesen i sin nya bok Roten till det onda.

De områden som fram till första världskrigets slut tillhörde det turkisk-osmanska riket var, enligt Karlsson, inga egentliga nationalstater utan platser som organiserats utifrån religiösa tillhörigheter, styrda av kyrkor och religiösa ledare. England ville att araberna skulle hjälpa dem i kampen mot turkarna. De tog hjälp av T. E. Lawrence, mer känd som Lawrence av Arabien, som lockade dem med att få bilda en självständig arabisk nationalstat. Efter vissa militära framgångar förstod emellertid araberna att de blivit lurade. Européerna hade delat upp gränserna mellan sig själva utan hänsyn till varken historiska eller geografiska realiteter.

I dagens Mellanöstern har den brittiske underrättelseofficeren sir Mark Sykes och den franske diplomaten François Georges-Picots lek med pennan blivit tongivande i Islamiska statens propaganda. IS föddes ur al-Qaida som växte efter USA:s invasion av Irak. Sedan Saddam Hussein störtades hamnade många ur hans Bathregim på ledande positioner inom IS. Den terrororganisationen erkänner inga nuvarande gränser och vill bilda ett kalifat och viljan finns kvar trots senare motgångar på slagfältet.

Karlssons förhoppningar om att lugnet skulle infalla om det skapades skapa ett stor-arabiskt rike styrt från Damaskus möter mothugg från bland andra Ernst Klein som menar att arabiska ledares lojalitet sällan sträcker sig utanför den egna klanen eller den egna riktningen inom islam.

Men Karlssons kunskaper om området och dess politiska turer ger läsaren samlad insikt om vad som pågår i denna krishärd i världen. Roten till det onda. Uppdelningen av Mellanöstern 1916–2016 är den prisbelönade diplomatens tjugonde bok. Han har för tidigare verk fått Småland Akademis Dag Hammarsköldspris, Sydsvenska Dagbladets Europapris, Natur & Kulturs Johan Hansson-pris, två hedersdoktorat samt Vitterhetsakademiens pris.

LEIF PETER JONSSON

Ingmar Karlsson

Ingmar Karlsson. Foto Roland Linell

Taggar: , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22