ROSE STRASSE

Mar 14th, 2010 | By | Category: 2004-3, Recension

Av Nathan Stoltzfus
Resistande of the Heart 1996
Översatt av Margareta Eklöf
Leopard 2004

Det sägs att ingen vågade protestera mot statens övergrepp mot enskilda i Tredje Riket eftersom det betydde döden eller åtminstone svårartad tortyr. Men i denna gripande bok om civilt motstånd och blandäktenskap i Nazityskland visar Stoltzfus att försök gjordes och dessutom var möjligt – inom vissa gränser. Riskerna var visserligen betydande, men 1943 protesterade ett tusental kvinnor, boende på Rosenstrasse i Berlin, och som var gifta med judiska män mot de redan invanda deporteringarna till avlivningslägren i öster.

Det är en tjock och gediget underbyggd bok som författaren åstadkommit (mycket väl översatt av Margareta Eklöf) och hans argumentation för att protester var möjliga under vissa omständigheter är trovärdig och stöds av andra kulturpersonligheter. Verket handlar till allra största del om äktenskap mellan en arier och en halvjude, kvartsjude, åttondelsjude och andra varianter på den nazistiska ”rasvetenskapen” . Kvinnorna fick visst stöd, men det var få som ställde upp och det känns så här ett drygt kvartssekel efteråt som om massan verkligen svek. Sedan höjer man blicken och ser hur det svenska Invandrarverket fungerar och blir mindre förvånad.

Vid krigsslutet fanns inte många tyska judar kvar i livet – men de flesta männen på Rosenstrasse klarade sig från godsvagnsresan mot döden. Stoltzfus skakande berättelse borde kanske väcka indignation, inte bara mot vad som skedde då, utan vad byråkratiska übermenschen gör i dag i den svenska statens tjänst.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22