ROMARBLOD

Sep 10th, 2009 | By | Category: 2006-2, Recension

Av Steven Saylor
Roman Blood 2005
Översatt av Charlotte Hjukström
Wahlström & Widstrand 2006

När originalet anmäldes i nr 2 2005 skrev Karl Hjelm bl.a. följande: ”Saylor (född 1956 i Texas) har brett ut ett lapptäcke i många lager. När en förborgad sanning uppdagas kommer nya detaljer fram och del visar sig att snart sagt alla har skelett i garderoben. Författaren har studerat romartiden, dess seder (oseder är kanske ett lämpligare uttryck) och bruk och lyckats förse sin historia med stor detaljrikedom. Att det dessutom blivit en mycket underhållande historia tackar man för och ser fram mot fortsättningen av den utlovade serien om Gerdianus framtida äventyr i bokform.”  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22