RÅTTKRUTET

Jul 6th, 2021 | By | Category: 2021-07 juli, Recension

Omslag tillRåttkrutetAv Andreas Karlsson
Vaktel förlag, 2021
ISBN 9789188441843, 279 sidor

Varberg noir, mars 1619. Den danska provinsstaden har återuppbyggts sedan svenskarna brände ned den sju år tidigare. Nu blandas brutal fattigdom med prålande överhet, luthersk stränghet med superi, skörlevnad och en kvardröjande tilltro till trolldom och annan magi. Som upplagt för en redig dos arsenik i kvällsvarden, med andra ord.

Den som förgiftas är rådmannen och den till synes mycket välbeställde handelsmannen Roluff Pedersen. Han dör i våldsamma magplågor efter en middag på vin och oxgryta, som också verkar ha gett hans dräng och piga en släng av sleven. Roluffs hustru, adelsdamen Elisatbeth von Kroon, och sonen Christian har bestämt sig för att äta middag och tillbringa den följande natten utanför hemmet. För hustrun är det insikten att Roluff gjort ännu en piga med barn som blir för mycket. Till och med ett fattighjon i bykhuset har hånat henne för mannens beteende.

Roluff må ha varit en syndare av stora mått, men han hörde till Varbergs mäktigaste män och borgmästaren klargör att mordet måste snabbt klaras upp. Uppgiften faller på Peder byfogde, en man som flyttat in från landsbygden och ses med misstro av stadens elit. Byfogden tar hjälp av sin vän David klockare, en kyrkans man med samma fallenhet för att lösa gåtor och grubbla över sina egna olyckor som huvudpersonen i vilken modern polisroman som helst. 

Det blir klockaren som efter förvecklingar och felaktiga anklagelser ringar in mördaren och får fram dennes bekännelse med en föga kristlig blandning av list och hot. Till hjälp har han logiskt skarpsinne, goda försänkningar i den folkliga traditionen om gott och ont samt en kriminalteknisk innovation i form av en matris som gör det lätt att överblicka vem som åt vad under mordkvällen. 

Som framgår är det en rätt robust historia, fjärran från sofistikerade avlivningsmetoder och forensiskt finlir. I brist på avancerad laboratorieteknik låter David en gris äta av den oxgryta som Roluff serverades för att se om så om det var så han fick i sig arseniken. Grisen får tillbringa ett antal timmar inburad i Davids hem, som inte riktigt hämtar sig från stanken.

Berättelsens lite grovhuggna karaktär är en av dess främsta förtjänster. I stället för att plantera en sentida, mer raffinerad mordgåta i exotisk historisk miljö lyckas Andreas Karlsson få fram både stämning och spänning ur en historia som växer fram ur den period som skildras. Mordet är följden av en häftig krock mellan tidens religiösa föreställningar och grova hyckleri, men också ett tidlöst exempel på vad som kan hända när självutnämnt rättfärdiga personer är i farten. 

Miljöskildringen hör också till bokens förtjänster, med detaljer som fångar det fjärran seklet och låter det tränga sig på under läsningen. Språket är inledningsvis lite väl tyngt av schabloner och anspelningar på äldre uttryck. Men det blir snabbt bättre när Karlsson fångas av berättelsen och hellre gestaltar den än uppträder som kulturhistorisk ciceron. Då blir Råttkrutet en utmärkt historisk underhållningsroman som levandegör verkliga motsättningar och drivkrafter i det förflutna.

PÄR ALEXANDERSSON

Andreas Karlsson

Författaren Andreas Karlsson, iförd tidstypiska 1600-talskläder. Foto från Eskils källare på Varbergs fästning.

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22