RATIONALITET OCH KAOS

Sep 5th, 2009 | By | Category: 1999-3, Recension

Av Lars Wendelius
Gidlunds 1999

Wendelius har för Skrifter utgivna av avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala författat en 280 sidor lång analys över kriminalromanen som samhällskritik. I den änden har han gjort nedslag i tre böcker skrivna av de senaste decenniernas mest säljande kriminalförfattare: Sjöwall & Wahlöö, Jan Guillou och Henning Mankell.

Böckerna han särskilt granskar är Det slutna rummet, Den hedervärde mördaren och Den vita lejoninnan.

Det kan verka lite snävt, men är det faktiskt inte. Visst kan man ha invändningar mot både teori och historieskrivning, men i stort sett sitter åtminstone jag och nickar instämmande många gånger under läsningen. Det är förstås en brist att uppskatta att få sina egna fördomar (?) bekräftade. Då glömmer man gärna att författaren till som tätt tar till oprecisa ord som ”kanske”, ”nog”, ”måste väl” och liknande.

Det jag finner intressantast i boken är inte dess historiskt/politiskt betingade analys (som naturligtvis redan fått på huden) utan Wendelius sätt att beskriva de olika författarnas sätt att närma sig sina ämnen (där finns både likheter och olikheter), deras uppläggning för att få berättelsen att stegras i bakåt- och framåtrörelser.

Det samhällskritiska i de olika författarnas verk tycks emanera ur deras glorifiering av ungdomliga politiska åsikter (läs: vänsterrörelser) där Sjöwall & Wahlöö sprakar av hat mot socialdemokraterna i sina senare romaner. Wallander tycks vara gripen av ett djupt missmod och där Guillou – sina pekpinnar till trots – anses vara den som har den största internationella utblicken.

Skillnaderna mellan författarna har givetvis grund i de olika tidsepokerna när böckerna skrevs. Men många av deras värderingar är likartade. Ändå har romanerna blivit varandra mycket olika. Det är nöjsam läsning att följa Wendelius försök att reda ut vad detta beror på. Att samhällets moraliska kriser haft mycket med kriminalromanens utveckling att göra tycks man inte kunna komma ifrån.

Det är visst och sant att många är mer roade att läsa böcker än att läsa om böcker, men den här avhandlingsliknande volymen är tillräckligt intressant för att finnas i de deckarintresserades hyllor.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22