POPULÄRKULTUREN OCH KLASSAMHÄLLET

Sep 10th, 2009 | By | Category: 2006-2, Recension

Av Ulrika Holgersson
Carlssons 2005

Det sägs, med viss rätt, att det traditionella klassbegreppet håller på att utarmas. Den typ av fabriker som en gång fylldes av arbetarmassan finns icke mer och därmed har också behovet av kollektiv identitet monterats ner.

Ulrika Holgersson, historieforskare i Lund, har i denna tegelsten försökt utreda arbetarklassens uppgång och fall med utgångspunkt från förra sekelskiftets veckopress för kvinnor, i synnerhet Svensk Damtidning, som med stor möda strävade efter att indela och placera människan i klasser. Vad är en arbetarkvinna, frågas det i bladet och det går att hitta den så kallade pigdebatten redan för hundra år sedan.

Holgersson tycker sig finna ett nytt sätt att betrakta klassen förr och nu och anammar detta tankesätt så pass att hon försvarar det.

Bortsett från detta politiska synsätt, betraktat på ett vetenskapligt sätt, finns andra intressanta saker att ta del av i boken. DASTs intresse ligger främst på begreppet populärkultur och man får sitt lystmäte i närgångna skildringar av veckopressens journalister och novellskribenter. Att fenomenen betraktas genom den moderna feminismens tintade glasögon är det lätt att ha överseende med även om man börjar bli gubbe.

LENNART BRÅDING

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22