POLITISKA RUM Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850

Jan 6th, 2015 | By | Category: 2015-01 jan, Recension

Omslag till Politiska rumAv Mats Hallenberg och Magnus Linnarsson (red)
Nordic Academic Press, 2014
ISBN 978-91-87675-09-6, 261 sidor

Politik skapas inte i ett vacuum.

I denna antologi berättas ur olika perspektiv hur politiska skeenden skapats på så olika platser som galgbackar och krogar till gårdagens sammanträdesrum på landet och i staden. Här finns också en diskussion om vad som kan räknas till politik, ekonomins och moralens betydelse liksom olika händelsers inverkan. Ett rum där politiska incitament skapas behöver inte ha fyra väggar och ett tak, det kan lika gärna vara ett torg. Platsen har format politiken som sedan mycket väl kan forma platsen.

Mats HallenbergProtester anses ofta vara en orsak till förändrad politik (Piia Einonen) men den kan också komma ur glädje och jubel över en seger i krig (Anna Maria Forsberg). Krig, religion och den förkättrade byråkratin har under de århundraden boken belyser haft en stor inverkan på hur ett samhälle formats. Politisk laddning har också haft sitt ursprung i hur människors rörelsefrihet inskränkts eller tillåtits.

Magnus LinnarssonDe flesta essäerna i boken är trots sina olikheter belysande på de tankesätt som präglat politiska tankar och beslut. Den som har ett gediget intresse för historia – inte enbart politisk sådan – har en hel del att hämta ur denna samling.

Redaktörer är Mats Hallenberg (bilden tv) och Magnus Linnarsson (th). Den förstnämnde  är filosofie doktor i historia och verksam vid Stockholms universitets historiska institution och har forskat om ordnandet av statlig verksamhet under tidigmodern tid, bland annat med utgångspunkt i postväsendets historia under 1600-talet i avhandlingen Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden (Lund 2010). Efter det har han fortsatt intressera sig för hur staten organiserar sin verksamhet. Hallenberg är också filosofie doktor i historia och arbetar som lärare och forskare vid Historiska institutionen på Stockholms universitet. Hans avhandling Kungen, fogdarna och riket. Lokalförvaltning och statsbyggande under tidig Vasatid (2001) behandlade den svenska statsmaktens organisering under 1500-talet och han har fortsatt att intressera sig för relationerna mellan folk och överhet under tidigmodern tid.

PER MAGNUSSON

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22