PERRY MASON The Authurship and Reproduction of a Popular Hero

Sep 5th, 2009 | By | Category: 1999-3, Recension

By J. Dennis Bounds
Greenwood Press 1996

En mycket intressant och läsvärd studie om fenomenet Perry Mason skapat av bestsellerförfattaren Erle Stanley Gardner. Inte minst intressant eftersom så enormt många av böckerna om Perry Mason översattes och publicerats i Sverige under en lång följd av år samt att de flesta av alla de 271 TV-avsnitt som publicerade, och visades under åren 1957-1966 samt senare under åren 1973-74 och 1985-95. Själv tror jag att jag såg så gott som samtliga under 1957-66.

De inledande 30 sidorna behandlar Perry Mason som fenomen samt tar upp hur författaren skapat en formel för sin huvudperson, som ju är en berömd försvarsadvokat. Därefter övergår han till att berätta om hur Perry Masen kom till samt om kriminalromanerna om honom, som ju utvecklades till en ren ”roman-fabrik”, som vi ju känner till från flera andra författare i genren, både här hemma och i Norge för att nu nämna några (Øvre Richter Frich med sin Jonas Field).

Nästa kapitel berättar om hur Perry Mason kommer in i filmens och TV-ålderns värld och som det så ofta sker är författaren ofta missnöjd med filmversionen av sitt verk. Så även Erle S Gardner, som tyckte att hans Perry på duk inte motsvarande hans egna högt ställda förväntningar. Mycket läsvärt kapitel.

Ett kapitel tar upp Perry Mason och radioversionerna av hans fall. Hela 36 av hans böcker sändes i radio under åren 1943 till 1955 och var mycket populära. Gardners böcker var även underlag för ett antal pjäser samt spel och serietidningar.

Boken kan erhållas från: The Eurospan Group, Att: Caroline O’Connor, 3 Henrietta Street, Covent Garden, London WC2E 8LU, ENGLAND. Nämn då gärna DAST Magazine

IWAN MORELIUS

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22