OFFRET & GÄRNINGSMANNEN / MORDGÅTAN OLOF PALME

Mar 23rd, 2011 | By | Category: 2011-3 mars, Recension

Två böcker om mordet på Olof Palme:  Under de tjugofem år som förflutit sedan mordet på Sveriges statsminister Olof Palme har det kommit ett antal böcker kring händelserna på Sveavägen och den därpå följande utredningen. Alla med egna teorier och hypoteser, ibland överens med polisutredningen som pekade ut Christer Pettersson, ibland inte.

Hans Hederberg ger ett slags dubbelporträtt över Olof Palme och Christer Pettersson, kombinerat med tidsbilder från åttiotalet och tidigare. Uppsalaförfattaren och journalisten Gunnar Wall handskas mera med mordutredningen och utlovar redan på omslagets framsida nya skakande fakta!

Omslag till Offret och gärningsmannenOFFRET & GÄRNINGSMANNEN − en essä om mordet på Olof Palme
Av Hans Hederberg
Atlantis 2010
ISBN 9789173533775, 236 sidor, inbunden

Hans Hederberg, författare och TV-journalist använder nästan halva sin essä − 111 sidor av 236 − till att teckna en bakgrund, en tidsbild från mordåret och Olof Palmes politiska väg genom åren. Det blir en intressant sammanfattning som går igenom var ryktesspridning, förtalskampanjer, ibland rena reklamkampanjer och rent Palmehat kom ifrån − även om den som vill ha djupare kunskaper med fördel kan läsa Henrik Berggrens utmärkta biografi Underbara dagar framför oss: en biografi över Olof Palme (Norstedts 2010).

Det fanns gott om personer och grupperingar med mer eller mindre starka motiv att mörda Olof Palme. Men Hederberg slår fast sin uppfattning: det var Christer Pettersson som mördade Palme. Han grundar sin uppfattning på mängder av offentligt material och intervjuer och har också kunnat ta del av de, tidigare hemligstämplade, fyra stora sinnesundersökningar som gjordes på Pettersson.

Bokens andra halva blir ett initierat porträtt av Christer Pettersson, från barndomen och framåt. Sammantaget är Offret & gärningsmannen en intressant läsning för den som vill sätta sig in i tidsandan från åttiotalet och inte minst ett − möjligen unikt − porträtt av en mycket farlig man.

Omslag till Mordgåtan Olof PalmeMORDGÅTAN OLOF PALME − makten, lögnerna och tystnaden
AV Gunnar Wall
Semic 2010
ISBN 9789155256036,  528 sidor, inbunden

Mordgåtan Olof Palme är Gunnar Walls andra bok i ämnet. 1997 kom Mörkläggning statsmakten och Palmemordet (Bokförlaget Kärret, två delar). Redan namnet på den första boken ger väl en fingervisning om i vilket riktning Gunnar Wall resonerar.

Mordgåtan Olof Palme blir en djuplodande resa genom tiden, med förvirringen under mordnatten, länspolismästaren Holmérs misslyckade utredning, Ebbe Carlsson-affären och mycket annat som vi minns från den tiden. Wall ställer frågor, visar på hur det funnits disparata uppfattningar om vad olika utredningsresultat kunde innebära, vad som skulle utredas eller inte och hur det politiska spelet har ingripit i olika skeenden i utredningen. Detta med såväl rikspolischefen, säpochefen och riksåklagaren, statsminister Ingvar Karlsson, justitieminister Anna-Greta Leijon och många andra namnkunniga personer som aktörer.

Gunnar WallTrots att det handlar om ett invecklat och omfattande material har Gunnar Wall skrivit en löpande text som är förhållandevis lättläst i relation till sitt komplicerade innehåll. Han har uppenbarligen också ägnat avsevärd tid och säkert stora ekonomiska insatser åt att göra egna intervjuer, inte bara i Sverige.

När det gäller de slutsatser man kan frestas att dra, eller för den delen den slutsats som avslutar boken, måste naturligtvis varje läsare själv förhålla sig till informationen. Mordgåtan Olof Palme erbjuder just det: en resa som varje läsare måste förhålla sig till.

ULF BROBERG

Taggar: , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22