NÜRNBERGRÄTTEGÅNGEN

Mar 9th, 2010 | By | Category: 2006-1, Recension

Av Leon Goldensohn
The Nürenberg Interviews 2004
Översatt av Katrin Ahlström Koch
Fahrenheit 2005

Till samlingen av litteratur om rättsprocessen om de nazistiska krigsförbrytelserna som hölls i Nürnberg 1945 och 1946 sällar sig nu ytterligare en bok. Goldensohn är en amerikansk psykiater som under rättegångens andra år, då han var cirka 30 år gammal, intervjuade 33 anklagade höga nazister inom politik, militär och administration (bland dem Hans Frank, Hermann Göring, Ernst Kaltenbrunner och Joachim von Ribbentrop) samt sådana som kallats som vittnen. Göring tog sitt liv dagen innan de flesta hängdes den 16 oktober 1946.

Det som framgår tydligt av intervjuerna – och därför blir desto mer obegripligt för läsaren – är att både anklagade och vittnen är människor med en intelligens över genomsnittet. Man kan däremot förstå att de efter en tid av isolering tog emot den amerikanske läkaren och i samtalen med honom gjorde sitt bästa att inför rättegången öva på sina försvarstal. Det är inga spontaniteter som kommer fram och man frapperas av deras ovilja att erkänna kännedom om nazismens skändligheter. Det de flesta helst talar om är osjälvständig lydnad inför överordnade. De slingrar sig som maskar framför metkroken.

Man får dessutom en redogörelse för krigsförbrytarrättegångens förspel – en inte alltför enkel juridiskt spetsfundig historia. Domarna avkunnades sedan en jury bestående av representanter för USA, Frankrike, Sovjetunionen och England sagt ”skyldig” till de flesta. Möjligen hade eftervärlden ansett dessa segrares domar mer civiliserade om förbrytarna sluppit repet, men hämnd snarare än enbart rättvisa låg i tiden.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22