NR TOLV

Mar 17th, 2010 | By | Category: 2004-1, Recension

Av Nick McDonell
Twelve 2002
Översatt av Jessika Gedin
Tivoli 2003

Langaren White Mike är 17 år och har just slutat high school. Han rör sig hemtamt i en kylig värld bland ungdomar som styrs av suget efter droger. Här är mycket av tonårsliv, utseende, sexualitet, fester, göra intryck, spela sitt spel, vara någon… Vuxenvärlden är i stort sett frånvarande; en och annan pappa eller mamma ringer då och då eller vill tala med sitt barn om egna problem. På det hela taget lever ungdomarna sina liv osedda av de vuxna.

Varken White Mike eller hans kunder träder fram som hela personer i berättelsen, utan stannar i bakgrunden: gåtfulla, undflyende skuggor som endast kommer till utryck i relation till drogerna. Det är strängt taget narkotikan som är huvudperson i denna bok.

Språket är vackert, rytmiskt och nyktert; berättelsen går i kylans, distansens och knapphetens tecken. Här finns ett tydligt långtifrånperspektiv. Historien är kuslig och spännande, trots att den egentligen inte är en deckare. Den har snarare novellkaraktär. Texten arbetar sig fram via korta, avhuggna kapitel som accentuerar alienationen i berättelsen och just därför får en egendomligt stark känsloverkan. Den här historien, skriven av en debuterande 17-åring, fogar sig väl in i den amerikanska Carvertraditionen.

KERSTIN WALL

   Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22