NGAIO MARSH: THE WOMAN AND HER WORK

Sep 19th, 2009 | By | Category: 1996-1, Recension

By B.J. Rahn (Editor)
The Scarecrow Press 1995

Denna vackra, innehållsrika volym sammanställdes med anledningen av 100-årsminnet av Ngaio Marshs födelse den 23 april 1895.B.J. Rahn, medlem i både CWA och MWA, har gjort ett fint arbete med denna illustrerade bok som innehåller en komplett bibliografi över hennes böcker, noveller på engelska och amerikanska, samt en förteckning över alla teaterpjäser hon regisserat.

Rahn har samlat tretton essäer och bland författarna kan nämnas H.R. F. Keating, Julian Symons, Margaret Lewis (som skrivit biografier om Marsh), Catherine Aird, Douglas G. Greene och Bruce Harding.

Jag fäste mig särskilt vid Keatings och Symorrs texter. I dessa fanns intressanta saker att hämta från deras tid tillsammans med Marsh i The Detection Club. Boken är definitivt ett värdefullt tillskott till de biografier som redan tidigare publicerats om denna stora kvinnliga författare i genren.

IWAN MORELIUS

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22