NÄR MÅNEN SKINER

Mar 14th, 2010 | By | Category: 2004-3, Recension

Av Dean Koontz
By the Light of the Moon 2002
Översatt av Tove Janson Borglund
Bra Böcker 2004

Koontz (född 1945) är flitig som få och en författare som gärna använder sig av sentida upptäckter och vill göra inlägg i debatten när han konstruerar sina intriger. I Sverige har det väl inte varit någon särskilt engagerad debatt om nanoteknik, men i Koontz hemland USA delas meningarna om tekniken som av somliga anses vara en god och revolutionerande möjlighet medan andra talar om den som ett dödligt hot.

Denna roman handlar om konstnären Dylan O’Connor och hans autistiske bror Shepherd. I Arizona attackeras de av en konstig man som lyckas ge Dylan en spruta med okänt innehåll. Konstnären får veta att han antingen kommer att dö eller bli helt annorlunda. Ingen kan eller vill hjälpa honom och den märklige injicerarens fiender vill åt honom. Att fly är enda möjligheten.

Koontz, som själv haft en sjuklig mor och en alkoholiserad far, kan skildra skräcken som kommer sig av att man inte vet vad det är som rör sig inne i kroppen. Han håller nästan hjärtskärande på ”the underdog” och lyckas få till tänkvärda, skrämmande och spännande böcker.

Låt oss hoppas att han inte arbetar ihjäl sig, det påstås nämligen att han jobbar 70 timmar i veckan och pumpar ut böcker under eget namn och flera olika pseudonymer. Det är kanske egentligen om detta tvång som den magiska sprutan i denna roman handlar, även om det är snyggt maskerat.

LENNIE LINDSTRÖM  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22