MYSTERY & SUSPENCE WRITERS Volume 1 & 2

Sep 5th, 2009 | By | Category: 1999-3, Recension

By Robin W Winks, Editor in Chief
Maureen Corrigan, associate editor
Charles Scribner’s Sons 1998

När jag själv började ge ut faktaböcker i genren kunde man i stort sett räkna redan utgivna på ena handens fingrar – nåja, ta bägge händerna för säkerhets skull. Det var med andra ord ont om sådana handböcker. Under årens lopp har utgivningen av liknande böcker ökat och kurvan går fortfarande stadigt uppåt. Nu kan dessa böcker räknas i tusental och man har faktiskt svårt att hänga med om man skall skaffa allt som bjuds.

Med jämna intervaller dyker då och då upp faktaböcker som är helt outstanding och som faktiskt är ett måste för den seriöse samlaren, bibliotekarien eller enbart läsaren. Ovanstående två volymer (A4-format och omfattande 1296 välmatade sidor) tillhör denna kategori och amerikanska bokförlaget Scribner’s är verkligen att gratulera till denna enorma satsning, som man verkligen hoppas skall bära frukt. Visst är priset högt, mycket högt, men jag tror mig kunna garantera att innehållet väl är värt priset.

Sällan eller aldrig har jag läst mera ingående, väl genomarbetade, välskrivna och med stor kunnighet om respektive författare eller genre biografier/artiklar. Men så har sammanställarna av detta verk också anlitat eliten av vad USA har av kunniga i genren. Låt mig bara nämna några av de som är ansvariga för författarbio-bibliografierna: John L Breen, Randolph J Cox, Burl Baber, Rex Burns, Douglas G Greene, Marvin S Lachman, Max Allan Collins, Walter Albert, William F Nolan, B A Pike, Edward Gorman, Robert Skinner, Francis M Nevins, H R F Keating (den enda från England), Richard Bleiler, Lawrence Block, Ray B Browne, J K Van Dover. Detta endast ett axplock bland alla bidragsgivare.

Verket inleds med en introduktion av Robin W Winks och sedan följer författarbio-bibliografier från Margery Allingham till Cornell Woolrich . De anslutande 300 sidorna beskriver alla de olika delar som vår stora deckargenre är uppdelad i. Ett pseudonymkapitel samt dito över olika vinnare av den mängd priser som årligen delas ut. Ett mycket värdefullt index avslutar dessa rekommendabla böcker.

Naturligtvis är det helt omöjligt att kunna ta med alla författare, då skulle man tvingas utöka verket med ytterligare volymer. Man kan väl i så fall önska att man gjorde en fortsättning med de man inte fått plats med här. De jag personligen saknar är bland annat Walter Wager, Peter Lovesy, Reginald Hill, H R F Keating, John Gardner för att nu nämna ett fåtal.

Men ibland kan det vara bättre att många och utförliga presentationer om ett fåtal än korta och ofullständiga om många. Här presenteras dock drygt 70-talet av genrens stora, vilket vi måste vara mycket tacksamma för, Adress för den som vill skaffa dessa bägge volymer: Charles Scribner’s Sons, 1633 Broadway New York N Y 10019, USA

IWAN MORELIUS

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22