MÖTE OCH MÄNNISKOR I FOLKETS HUS OCH FOLKETS PARK

Mar 9th, 2010 | By | Category: 2006-1, Recension

Av Margareta Ståhl
Atlas 2005

Ståhl är filosofie doktor och arkivarie och berättar i denna tjocka och rikt illustrerade jubileumsvolym historien om de 100 år som Folkets Hus och Folkets Parker existerat.

Till att börja med uppfördes dessa mötesplatser av lokala föreningar – ofta motarbetade av dåtidens politiker och samhällstoppar. 1905 bildades Folkparkernas Centralorganisation. Nu är Husen och Parkerna förenade i en ny riksorganisation som kom till stånd vid millennieskiftet.

Ståhl talar mycket om den ideologiska grundsyn som ledde till att dessa (numera) så svenska fenomen kom till stånd för att främja folkbildning och kultur utan att för den skull avstå från rena nöjen.

Lite spretig kan man tycka att skildringen blivit, men å andra sidan är inte detta någon bok man sträckläser. Här berättas om vad som kunde ske i husen och parkerna och nostalgin hos läsaren får möjlighet till fritt flöde. Det är givetvis en berättelse med ett syfte, men vad är inte det?

CARL JANSSON

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22