MORDET I SUSSEX

Sep 25th, 2009 | By | Category: 2007-3, Recension

Av Minette Walters
Chickenfeed 2006
Översatt av Ann-Sofie Gyllenhak
Bonniers 2007

Mordet i Sussex är en tunn bok på knappa 120 sidor. En lagom bok för en varm dag under till exempel sommaren. Spänningen i boken borde vara försvunnen i och med den tredje meningen i första kapitlet: ”Men hur skulle

en ung kvinna kunna förutspå att en man som hon har träffat i kyrkan, fyra årsenare kommer att stycka henne på en plats som heter Blackness Road.”

Mordet i Sussex bygger på en verklig historia. Minette Walters berättar hur hon tror att det gick till. Den tunna boken känns som en bagatell, men Walters lyckas genom sin berättarkonst skapa intensitet och hos läsaren väcka starka känslor från antipati och medlidande till sympati och vrede över att karlen inte frigör sig från flickan. Det här är en i allra bästa mening bra psykologisk thriller.

Och kanske har hon alldeles fel i sin uppfattning om hur mordet gick till. Men det kan bli en annan historia.

LENNART HÖGMAN  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22