MOBERGLAND Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie

Feb 10th, 2010 | By | Category: 2010-1, Recension

Omslag till MoberglandAv Jens Liljestrand
Ordfront  2009

Jens Liljestrands doktorsavhandling behandlar i huvudsak Vilhelm Mobergs romansvit Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige, en romansvit som kom att tillhöra den svenska kanon (trots att denna officiellt inte finns). Men för att komma fram till Utvandrarsviten analyserar han också Mobergs övriga produktion och fäster sig vid likheterna i de geografiska och känslomässiga utgångspunkterna för dessa verk. Det är för det mesta det gamla bondesverige som beskrivs, så även i den fascinerande Utvandrarsviten. Detta verk, visar Liljestrand, är i stort mobergsk kritik mot den samtida politiken, men kom att bli ett slags historisk sanning om den svenska utvandringen till Nordamerika på 1800-talet. Mobergs episka fiktion stämmer inte i alla delar med historiska fakta, vilket angreps, vilket av Vilhelm Moberg försvarades som licentia poetica.

Jens LiljestrandDen strävsamme Karl Oskar och den motvilliga Kristina (fattigfolk med kungliga namn) var knappast typiska deltagare under emigrationen till USA, men de har i det kollektiva medvetandet kommit att bli den förhärskande sanningen. Man glömmer lätt att den verkligt stora utvandringen västerut skedde senare än den tid Moberg beskriver och till helt annorlunda platser. Men Mobergs romaner är så kraftfulla att historiska sanningar får träda tillbaka.

Utvandrarserien blev en av förra århundrades stora succéer. Trots att den är en historisk roman­svit speglar den (som många om inte alla historiska romaner) sin egen tid, författarens inställning till sin samtid – i det här fallet kalla krigs-tiden. Linjestrands synpunkter på detta är mycket intressanta.

Gemene man tänkte nog inte så mycket på det när romanerna först kom, på 1940-talet. Jag tvingades läsa Utvandrarna i smyg eftersom barn förbjöds att läsa den då det förekom ”fula” ord och anspelningar på sexualitet. Den snuskdebatt som följde på bokens utgivning var högljudd och förekom i hela Sverige, inte enbart i min barndoms Hälsingland. Det troliga är att utan den debatten hade jag aldrig blivit intresserad av boken – och gått miste om en sagolik läsupplevelse.

I minst tre av de fyra böckerna vurmar Moberg för USA. Han bytte åsikt under Vietnamkriget. Enligt Liljestrand visar detta sig i romanen Förrädarland från 1967, som kom att bli författarens sista.

Utvandrarsviten handlar om frihet och den kunde man efter andra världskriget finna i ett slags mytiskt United States of America. Ingen har väl som Moberg tydliggjort just detta trots att många andra svenska författare skrev verk med liknande tankar.

Det märkligaste med Liljestrands avhandling är kanske ändå att hans berättelse om berättelsen är nästan lika spännande och givande som den mobergska svit romaner som han tagit på sig att analysera.

KJELL E. GENBERG

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22