MISSDÅDARE Brott och människoöden i Sverige omkring 1600

Mar 4th, 2014 | By | Category: 2014-03 mars, Recension

Omslag till MissdådareAv Annika Sandén
Atlantis 2014
ISBN 978-91-7353-665-3, 274 sid

Hur kan det rättsligt gå till i samhällen där religion och stat bildar allians? Den frågan har aktualiserats i debatten om sharialagar och islamism på sistone. Men man behöver inte gå över ån efter vatten.

Historikern Annika Sandén leder oss bakåt några hundra år i den svenska historien och låter oss hamna i just ett sådant samhälle. Sverige hade blivit en stormakt i Europa och här hade kyrka och regim slagit sina påsar ihop till en överhet som ville diktera undersåtarnas leverne så gott som in i minsta detalj. Kungar, adel och präster kunde klara sig undan med mord (för att ta till ett modernt TV-begrepp) medan de såg till att från predikstolarna meddelade sina edikt till folket i rikets socknar.

Annika SandénSandén försöker få oss att förstå vad folk tyckte om det. Kunde de leva som de ville, lösa sina konflikter så som de önskade? Hur såg de på sin tillvaro, på brottslighet, på straff, skam och heder? I stort var det de lokala myndighetspersonerna som utmätte påföljd för sådant som både störde ortens rättsmedvetande och dåd som överheten krävde bestraffning för.

Sandén har valt att reda ut begreppen via ett antal av dåtida brott, av vilka en del inte ses som olaga utan hör hemma i den privata sfären. Fast en del av rubriceringarna gäller som brott än i dag. Hon berättar Karin i Strå som strax före sekelskiftet 1500-tal och 1600-tal hamnar inför Vadstena rådstugurätt för stöld och eftersom hon tillika legat med karlar utan att vara gift med dem och därför levt ogudaktigt riskerade hon att halshuggas. Drakoniskt enligt vårt sätt att se, men fullkomligt naturligt på den tiden. Men även då fanns medmänsklighet. Hon klarade livhanken eftersom rätten menade att det var onödigt att döda henne för den relativt lindriga stöld hon begått.

Det finns ytterligare fem berättelser om kyrkostölder, mord, självmord, förtal, druckna präster och inte minst horeri (en annan betydelse då än nu) och allt material kommer ur tidens rättsprotokoll från området kring Vadstena och Linköping, författarens egna hemtrakter. Hon drar slutsatser på samma sätt som en arkeolog kan se något övergripande i en nyss uppgrävd skärva. Slutsatserna verkar plausibla och de ger historierna ur historien liv.

KJELL E. GENBERG

Taggar: , , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22