MARODÖRER, MEDHJÄLPARE OCH MÖRDARE Katolska och judiska polacker i nazisternas tjänst 1940–43

Nov 24th, 2012 | By | Category: 2012-11 nov, Recension

Omslag till Marodöre medhjälpare och mördareAv Artur Szulc
Sivart förlag 2012
ISBN 978-91-86705-66-5, 221 sid

Det är lätt att förstå att Artur Szulc varit mycket noga med att få de uppgifter han använt sig av i sin bok blivit väl dokumenterade, ty detta är en kontroversiell historia som handlar om  hur polska judar under andra världskriget begick övergrepp mot sina lands- och trosfränder. De slutsatser som dras har sina rötter i det omfattande käll- och notmaterialet.

Egentligen är det inte några revolutionerande uppgifter som Szulc kommer med. Mycket som berättas om de fruktansvärda åren 1940, 1941, 1942 och 1943 finns belagt tidigare i både litteratur och vetenskapliga artiklar som finns att bese i olika välfyllda polska arkiv.

Artur SzulcEnligt legenderna skulle kristna (katolska) polacker ha angivit judar till tyskarna i stor omfattning men det tycker sig Szulc kunna motbevisa genom sin forskning. Det förekom naturligtvis, eftersom krig nästan naturlagsenligt skapar moraliska dilemman. Alla vill överleva och gör vad de kan för att behålla livet. Därför blev också judiska polacker medlöpare åt nazisterna och angav grannar och andra. Utpressning blev ett vanligt brott.

Boken är en både grym och intressant tidsskildring med ett stort antal bilder och kartor, faksimiler på arkivdokument och bevis för att polska medborgare deltog i massakrer på judar.

Artur Szulc föddes 1976 i polska Szczecin och har efter flytt till Sverige skrivit flera populärhistoriska böcker och artiklar om andra världskriget med fokus på sitt födelseland.

KARL HJELM

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22