MAO OCH DEN STORA SVÄLTEN

May 7th, 2012 | By | Category: 2012-05 maj, Recension

Omslag till Mao och den stora svältenAv Frank Dikötter
Mao’s Great Famine 2010
Översatt av Claes Göran Green
Historiska Media 2012
ISBN 978-91-86297-94-7, 447 sid

Runt om i världen tror många att det var den så kallade Kulturrevolutionen som orsakade flest människors död och lidande. Det var många som strök med under denna toppstyrda ”revolution” men ett ännu större ingrepp i människors vardag var ”Det stora språnget” som gjorde livet till ett helvete för miljontals människor, faktiskt en av de största humanitära katastrofer världen upplevat. Denna omvälvning, påhittad av ordförande Mao och Zhou Enlai  i ett försök att på kort tid (15 år) komma i kapp västvärldens levnadsstandard och industriella styrka, pågick mellan åren 1958 och 1962. Kulturrevolutionen kom senare.

Om detta Kinas nedstigande till helvetet har Frank Dikötter (professor i humaniora vid University of Hong Kong, och tjänstledig professor i Kinas moderna historia vid School of Oriental and African studies vid University of London) skrivit en rent ut sagt fantastisk bok som borde läsas av alla som under åren kring 1968 läste och propagerade för Maos Lilla Röda. Den är utomordentligt översatt av Claes Göran Green.

Dikötter har spårat upp tusentals dokument i kinesiska partiarkiv, hemliga rapporter från säkerhetstjänsten och minnesanteckningar från möten mellan höga funktionärer. Han har hittat papper där sådana tar på sig ansvaret för miljontals människors död.

Det stora språnget var planerat som Kinas andra femårsplan, ett industriellt och agrart projekt för att öka stålproduktionen och öka jordbrukets produktivitet genom införandet av folkkommuner, motsvarigheten till de sovjetiska kollektivjordbruken. Visionen var att Kina skulle få ett framtida överflöd med den detta ledde till ekonomiskt kaos och på landsbygden uppstod hungersnöd. Det ledde också till att omkring 45 miljoner människor dog.

Man får rysningar i hela kroppen när man börjar förstå hur en enpartistats ledare kan missbruka sin makt.

Jag är inte det minsta förvånad över att Frank Dikötter erhöll den prestigefyllda utmärkelsen Samuel Johnson Prize för bästa fackbok 2011 för verket Mao och den stora svälten eftersom den ger en helt ny och skrämmande bild av Kinas historia.

KJELL E. GENBERG

Frank Dikötter

Frank Dikötter. Foto Richard Jones

Taggar: , , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22