MÄNNEN FRÅN FINNMARKEN

Mar 19th, 2010 | By | Category: 2003-4, Recension

Av Kjell E. Genberg
Edicom 2003

Det här är en roman av Genberg. Inte en kriminalroman. Visst finns inslagen av ond bråd död, men de är av underordnad betydelse i sammanhanget. Här skildras en adoptivson som får en kamera med utrustning. Han är sjutton år och ganska oreflekterat drivs han framåt av en medfödd konstnärlighet att fånga motivet i bilderna. Samtidigt är han helt oförmögen till naturliga känslor med dess begränsningar. Hans sexualliv betecknas av att utan förspel, samtal eller andra av mannens knep, snabbt som ögat vilja ta för sig. Något som inte är särskilt framgångsrikt.

Genbergs språk är enkelt men suggestivt då han fångar adoptivsonens tankar och värv som vore det denne själv som berättar. Det finns stora likheter med en annan hälsingeförfattare – Sven O. Bergkvist. I sin roman Hem till änglarna skildrar Bergkvist en ung gosse som lämnar sina fosterföräldrar under dramatiska omständigheter. Han har fått en trolleriväska av sin far som bor i Amerika. Han vill få anställning på en cirkus för att sen resa till fadern. Men han hinner inte långt på sin resa förrän han blir skändad. Och i skildringen av gossen låter författaren orden och meningarna inte lämna hans språkbruk.

Tekniskt är uppbyggnaden av berättelserna lika. Styrkan i Genbergs Männen från Finnmarken ligger i hans beskrivning av miljön, de dåtida sociala klyftorna och den fattiges förnedring och brist på rättvisa. Framför allt är bokens första hälft en lysande beskrivning av den forna s.k. ”goda tiden”, genom att det känns som om man kommer den mycket nära.

ELISABETH HOLMQVIST  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22