MANNEN FRÅN BARNSDALE

Feb 14th, 2008 | By | Category: 2001-2, Recension

Historien om Robin Hood och hans legend
Av Dick Harrison
Prisma 2000

Det finns ett slags inre skugghjältar som man bär inom sig, identifikationsobjekt man drömmer om då och då, ofta laglösa rebeller, fredlösa eller utstötta gestalter som trotsar etablissemang, diktatur och pengamakt. I min barndorn läste jag böcker och serier om hjältar som Fantomen, Tarzan, Mandrake, Huckleberry Finn, Bombi Bitt, Bill Brown, Jesse James, Che Guevara och Per Stigman, var sådana. Och den svenske 1800-talspublicisten Janne Damm som döende i Malmö Cellfängelse “då hans krafter så tilläto uppförde sig mycket oskickligt”. I de fina salongerna rynkade man på näsan åt dem.

Den främste var Robin Hood vars modiga kamp för rättvisa med sitt vildvuxna gäng i Sherwoodskogen. Där finns gröna skuggor, susande höga träd och viga och dödsföraktande män.

Nu har det till min glädje kommit en bok om Robin Hood, skriven av historiedocenten i Lund Dick Harrison, född 1966, som bl a kommit med ett av de bästa moderna historieverk som jag läst: Västeuropas historia 400-800 e Kr (1999). Ungefär detsamma kan sägas om Robin Hood-boken. Harrison är långtifrån de rigida och tråkiga historikerna jag mötte, när jag gick på doktorandseminarier på 60-talet. Trots lärdom och metodik är han lättsam, opretentiös och roande. I Mannen från Barnsdale, möter man förutom det historiska materialet en massa filmer och t o m vikingen och seriehjälten Hagbard Handfaste och TV-sagan Karl-Karl-Bertil Jonsson. Jag saknar bara Per Stigman som var en svensk Rubin Hood med ett band av fredlösa mycket likt det engelska. Mina borgerliga föräldrar muttrade att Per Stigmanhistorierna var kommunistiska.

Den “riktige” Robin Hoods existens har betvivlats. Men Dick Harrison hör till dem som tror att han existerat. Rent allmänt tycker jag att en sådan inställning är klok, det visar sig ofta att det i det mesta som verkar fantasi och fiktion, finns en kärna av sanning..

Dick Harrison reder ut begreppen kring Robin Hood, Sherwoodskogen, Sheriffen, Marian, de gröna kläderna osv och han gör det utomordentligt väl. Allt som skrivs är förankrat i ett medeltida “verklighet” som annars i vår föreställning mycket präglas av efterföljande synsätt, försköningar och myter. Robin Hood är en hjälte för alla tider och vår tid har troligen sin egen Robin Hood-bild. Harrison är unik genom att vara både vetenskapligt grundbildad och oerhört skrivkunnig, kan uttrycka det svåra enkelt och verkligt lättbegripligt, han har dessutom känsla för dramatiska poänger, en stor portion humor och det slags ungdomliga entusiasm utan vilken i stort sett inget skapande är njutbart för en mera bred allmänhet. Denna nästan skolpojksaktiga hänförelse över ämnet, omfattar många av tillvarons aspekter och det enda man kan klaga över är att historia inte fick vara så här när jag var ung och forskade. Både denna nya historikeranda i allmänhet och Dick Harrison i synnerhet är härliga gåvor till oss alla som intresserar oss för vår historia och dess hjältar och skurkar!

JEAN BOLINDER

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22