MAFFIANS VÄRLD

Mar 19th, 2010 | By | Category: 2003-4, Recension

Av Maud Webster
Historiska Media 2003

Under 1980-talet skakades Cosa Nostra på Sicilien av medlemmar som beslöt sig för att samarbeta med myndigheterna. En sådan kallades pentito – frivillig bekännare – och flera sådana kom att få maffian, som den varit fram till dess, att rämna. Maud Webster, översättare, skribent och arkeolog från Skellefteå, har skrivit en mycket inkännande och sakkunnig analys av den gamla och mycket hemliga brottsorganisationen.

I resten av Europa fanns på medeltiden liknande skrå eller sektliknande sällskap, men de försvann överallt utom på Sicilien. På denna ö har under århundraden statsmakten varit svag, en utmärkt grogrund för den typ av brottslighet som maffian föredrog.

Efter Andra världskrigets slut lyckades maffialedarna genomföra en strukturomvandling, ta sig från landsbygd till stad. I stort berodde detta på den tacksamhet de amerikanska ockupanterna kände inför hjälpen de fick av lokala mafiosi. En stor del av invasionssoldaterna kom dessutom från trakten, kände till maffians funktion och hade den rätta respekten. Redan 1957 grundades Kupolen, motsvarigheten till den amerikanska maffian och dess Kommission, vars ledare var mycket mer vänligt inställda mot narkotikahantering än motsvarigheterna i USA.

Webster påpekar att organisationen, med dess familjestruktur, knappast skulle ha kunnat leva vidare om inte kvinnorna – mödrar och systrar – fostrat nya män i den tradition som utmärktes av omertá. Men denna tystnadsed var till liten hjälp när pentiti gick till fienden och avslöjade maffians inre väsen och märkliga etik. Maffian är inte död, den vilar sig bara efter de förödande maxiprocesserna på 80-talet och kriget mellan olika grupperingar som inte tog slut förrän för cirka tio år sedan.

Det är en värdefull bok för den som vill tränga in i det som Webster kallar ”en främmande civilisation”.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22