MAFFIAN – FRÅN FÖDELSE TILL FALL

Mar 14th, 2010 | By | Category: 2004-3, Recension

Av Kjell E Genberg
Medact förlag 2004

En bok att imponeras av, kanske inte för det skrivna utan mer för det lästa. Det finns, så vitt jag kan se och det sägs inte heller av författaren, inga nya uppgifter i den här sammanställningen av den egentliga sicilianskamerikanska maffians historia från i huvudsak 1800-talet till i dag. I förbifarten kommer notiser om camorran, n’draghetan och östeuropeisk, kinesisk och japansk organiserad brottslighet. Men detta är en bok om den italienska och amerikanska (med viss anknytning till Kanada, Kuba och övriga Latinamerika) gangstervärlden, den som har sitt ursprung på Sicilien.

Det är inte heller en bok som resonerar på djupet om sociala, kulturella och historiska bakgrunder till den här utvecklingen, utan redovisar systematiskt utvecklingen för de olika gangsterfamiljerna. Och naturligtvis: familj i betydelsen brottsfamilj, ibland men långt ifrån alltid släkt. En fullvärdig maffiamedlem svärs in som familjemedlem, han föds inte in i den. Däremot föds han oftast in i en miljö där brottslighet är normalt och där släkt-, klan- och gruppband är överordnat det övriga samhället.

Eftersom verkligheten inte är enkel utan kontakter mellan olika personer kan växla över tid dyker namn upp i många olika sammanhang. För detta är en bok full av namn, de flesta italienska, men många också judiska. Författaren har försökt att strukturera så att Siciliens maffiahistoria inleder, en nödvändighet för fortsättningen, sedan följs de olika amerikanska maffia familjernas historia. Och då dyker samma namn och viktiga händelser, de olika krigen och samarbetena, upp gång på gång, ur lite olika perspektiv.

Till många av namnen finns bilder. Det är ett förbluffande galleri av i huvudsak lätt överviktiga farbröder, och om man säger att polisfotografier får alla att se brottsliga ut så stämmer det inte här: många ler förbindligt också på de bilderna. Ofta i säker förvissning att de snart skulle vara fria.

För en mafiosos liv slutade mestadels inte bakom galler (även om ett par faktiskt också avrättades) utan nedskjuten eller knivmördad, inte sällan av någon han litade på. Han, med ett fåtal undantag. De flesta kvinnor var fruar, älskarinnor eller prostituerade i maffians vardag. Fruarna kunde ibland inte tänka sig att maken var en brottsling.

Efter hand kom en del framsynta ledare på att man behöver en legal verksamhet som kan förklara den ekonomiska nivå man lever på. Man knöt också politiska kontakter, långt in i nutiden. De båda Kennedymorden finns med i bilden.

Det är en mörk bild man får, särskilt som fokus är så koncentrerat på brottsligheten. Det övriga samhället, och övrig kriminell verksamhet (för maffian är alls inte ensam om att driva brottslighet som näringsgren) skymtar i marginalen – detta är ingen kritik utan ett konstaterande. För bokens syfte är just att ställa samman maffiahistoria. Och eftersom den är omfattande har det blivit över 300 sidor. Det finns andra böcker (ur vilka författaren hämtat sakuppgifter) som granskar maffiakulturen ur andra vinklar.

Däremot är titeln något missvisande, vilket författaren själv är medveten om i förordet… till fall. Än har vi inte sett maffians definitiva fall, varken i Italien eller USA. Och om man vidgar begreppet till organiserad brottslighet så arbetar den på samma sätt som förut: människohandel, prostitution, beskyddarverksamhet, korruption, smuggling av allt som är lönsamt som alkohol, tobak och narkotika.

Kanske kan denna bok vara nyttig för den som vill diskutera integration. Maffian var väl integrerad i det amerikanska samhället. Alltför väl.

LEIF-RUNE STRANDELL

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22