LÖGN, FÖRBANNAD LÖGN OCH JOURNALISTIK

Mar 6th, 2010 | By | Category: 2007-1, Recension

Av Anders R Olsson
Natur och Kultur 2006

Jag läste nyligen en skrift av ett tiotal skribenter som hette Nåt jävla inflytande ska man väl ha i en demokrati (2006). Varför den tillkommit kan man utläsa ur förordet där det bland annat står: Det vi har gemensamt är att vi är frustrerade över det demokratiska underskott som präglar dagens samhälle. Medborgarna har nära nog ingen kontakt med beslutsfattandet. Vårt representativa system behöver förstärkas med direkt- och deltagardemokratiska former.

I en av sammanfattningarna kan jag läsa följande: Misstron mot såväl politiker som demokratins institutioner ökar. Det förefaller inte möjligt att vända den negativa trenden utan att överlåta mer av reell beslutsmakt åt medborgarna själva. De borde informeras som beslutsfattare, inte som mediekonsumenter, dvs. inte som kunder till vilka kommersiella aktörer behöver sälja attraktiva budskap.

Den som skriver så heter Anders R Olsson, är journalist sen 25 år bland annat på DN, Ekot och TT. Nu har han skrivit en bok som heter Lögn, förbannad lögn och journalistik där det finns en direkt koppling till demokratifrågan. Hans underrubrik lyder Varför journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt otjänlig. Och det är detta han vill förklara och påvisa.

Boken är upplagd så att argumenten successivt förstärks. Han delar in argumenten i olika steg.

* Ingen kan säga vad journalistik är.

* Ingen kan säga vad det som idag brukar kallas journalistik egentligen skall handla om eller vad som är god respektive dålig sådan.

* När den journalistiska verksamheten under andra hälften av 1900-talet ändrade karaktär – från politisk opinionsbildning i tydligt profilerade socialistiska, liberala och konservativa tidningar till dagens politiskt oberoende medieindustri med vinstmål – ändrade också journalistiken karaktär.

* När världen blir så ojämnt belyst och den världsbild som presenteras blir så förvriden som i dagens nyhetsmedier kan människor inte, med stöd i den kunskap som erbjuds, fungera väl som medborgare. Ingenstans ställs heller krav på människors kunskaper eller deltagande.

Perspektivet måste också vändas. Medborgarnas kunskapsförsörjning är central för demokratin, men även det omvända gäller. En diskussion om vilket innehåll nyhets- och samhällsjournalistiken borde ha, måste länkas till diskussionen om demokratins kris.

Anders R Olsson slutar sin bok med följande ord. Om man faktiskt vill bryta den destruktiva utvecklingen behöver fleras områden reformeras samtidigt. En av dem gäller medborgarnas kunskapsförsörjning, och först när det blir uppenbart för en bredare allmänhet hur stora brister den kommersiellt bestämda nyhets- och samhällsrapporteringen har kan en konstruktiv diskussion ta vid. Känns orden från demokratiboken igen som citerades inledningsvis.

Du som vill veta mer om journalistik och framför allt dess avigsidor läs boken. Du som upplever att demokrati är en bristvara i vårt samhälle i vår tid läs boken rekommenderar.

LENNART HÖGMAN

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22