LIVETS GÅTOR – JANE AUSTEN

Jul 14th, 2009 | By | Category: 2009-3, Recension

Omslag till Livets gåtor

Av Vivi Edström
Albert Bonniers förlag 2009

Den här boken går inte att placera i någon av DAST:s vanliga genrer. Men troligen har många av våra läsare ett brett litteraturintresse och kan känna samma glädje som jag av Edströms presentation av Austen, hennes tid och verk.

Vi får en kort biografi, men störst utrymme ges åt Austens romaner. Personerna beskrivs levande, Edström resonerar om deras sociala förhållanden och förklarar deras handlingar. Hon utgår då från de värderingar och sedvänjor som gällde omkring år 1800.

Kapitlen om romanerna har alla ordet kärlek i rubriken, t.ex. Lady Susan – kärlek och svek, Emma – kärlek och gåtor, vilket säger något om ett centralt tema hos Austen. kärlek.

Vivi Edström

När Edström behandlat de enskilda romanerna, sammanfattar hon i några kapitel teman som återkommer i böckerna: Flickors fostran, Unga män.

Naturligtvis betonar hon att Austen är rolig!

Edströms språk är levande, texten är lättläst. Boken tyngs inte av fotnoter eller notregister. Det finns en litteraturförteckning, för en den som vill läsa mer, och ett personregister.

För mig betydde boken en återupptäckt av Austen. Hennes romaner står i min dammiga bokhylla och ropar på omläsning.

För den som läser litteraturhistoria kan Edströms bok hjälpa till att komma närmare Austen och hennes värld, vara till hjälp vid repetition inför tentamen. Kanske några läslata studerande tar risken att  bara läsa Edström? Kanske rentav klarar tentan på det sättet? Men i så fall missar de upplevelsen att för några timmar förflyttas till Austens tid och värld. Och för att förstå hennes betydelse för litteraturen, särskilt den engelska, måste man avnjuta hennes språk med dess ironier och antydningar, allt som går att läsa mellan raderna.

Slutligen: P.D. James påpekar ofta hur högt hon skattar Jane Austen. Detta kan i någon mån försvara att Vivi Edströms bok får utrymme här i DAST.

BENGT HEURLIN

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22