LEKARNA

Feb 7th, 2015 | By | Category: 2015-02 feb, Recension

Omslag till LekarnaAv Peter Normark
Albert Bonniers förlag, 2014
ISBN 978-91-0-014076-2, 430 sidor

Redan från första sidan är stämningen tryckande. En elvaårig pojke, Erik, ligger i sin säng och är rädd, ty ”[n]är natten blev fullkomlig skulle något fruktansvärt hända.”

Erik är den yngste i en familj med fyra barn. Såväl föräldrar som barn bär på trauman och störningar av olika slag. Erik förefaller först vara ett offer för sina föräldrars och syskons grymhet, men det visar sig snart att även han kan vara lika våldsam och grym som dem. Mörkret finns hos alla och är tämligen totalt. Rädslan för det fruktansvärda är alltså befogad.

Man anar gåtor och hemligheter bakom alla dessa problem, och boken letar sig sakta och på krokiga vägar fram mot en förklaring. Peter Normark bygger upp sin debutroman i flera lager, där berättelsen både vidgas och kommer närmare en sorts kärna. Det är komplext och inte alldeles enkelt att följa med. Medan karaktärernas inre liv skildras detaljerat så är de yttre skeendena ibland mer antydda än explicit beskrivna.

Läsaren upplever allt som sker genom ögonen på karaktärer som har säregna perspektiv. Det är ett obehagligt och intressant grepp, som bidrar till den nästan klaustrofobiska stämningen. Det fungerar bäst i romanens första del (som upptar ungefär hälften av boken), där vi följer främst Erik och hans bror Henkes krig med grannbarnen.

I de där på följande delarna speglas skeendet ur andra perspektiv. Trådar från den första delen följs upp och del frågor får svar. Då tappar berättelsen något i tempo, och stämningen som i den första halvan av boken är suggestiv blir i längden utmattande.

Tematiken i boken påminner om Carina Rydbergs Den som vässar vargars tänder, som också kretsade kring hur familjer kan skapa ondska. Där Rydbergs bok försökte förklara väljer Normark att låta det onda vara ”något fruktansvärt” som bara finns. Detta är i sig positivt, det passar väl in i den mörka gåtfullheten som är bokens styrka.

Men det leder också till ett problem med bokens upplägg – där de tre senare delarna besvarar frågor som väckts i den första. Detta hade varit nödvändigt om det i bokens första del varit så att saker var gåtfulla för att Erik (den delens huvudperson) inte förstod vad som hände. Men Erik vet en hel del, och att vi läsare inte gör det beror på att författaren inte låter oss veta. Han vill berätta på ett annat sätt.

Lekarna är både språkligt och strukturellt mycket välskriven, men skickligheten tar ibland överhanden, så att berättelsen inte kommer till sin rätt.

GUSTAV KÄLLSTRAND

Peter Normark

Peter Normark. Foto Fredrik Hjerling

 

 

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22