Lärobok i hur man förhör borde läsas av författare

Apr 20th, 2008 | By | Category: 2008-3, Artikel, Recension

Omslag till FörhörsgrammatikAv Kjell E. Genberg

I mängder av polisromaner förekommer avsnitt där en eller flera kriminalare förhör en potentiell brottsling. Efter att ha läst Royne Nilssons och Gillis Herlitz bok Förhörsgrammatik – samtalsteknik för att söka sanningen (Konsultförlaget. Uppsala Publishing House 2008) har det stått klart för mig hur fel de flesta författares sätt att beskriva en sådan situation är.

Hos exempelvis Ed McBain drar förhör ut över flera sidor med kortfattade, agressiva uttalanden ofta besvarade med korta ja eller nej. Enligt författarna av Förhörsteknik är ett sådant förfarande helt förkastligt. Det är viktigt att förhörsledare försöker ”att avdramatisera förhöret utan att ta bort allvaret”.

Jag måste erkänna att jag själv begått fel i böcker där mitt namn stått på omslaget.

Det här är alltså en bok som skulle vara nyttig för de flesta svenska deckarförfattare. Fast det finns också andra som kan ha behov av de råd och anvisningar som förre kriminalkommissarie Royne Nilsson och antropologen Gillis Herlitz ger – poliser naturligtvis, men också människor som arbetar inom tullen, bankväsendet, försäkringsbranschen och Migrationsverket.

Det finns inte så många handledningar i förhörsteknik. Här får man lära sig att genomföra ett förhör enligt en uppgjord strategi, hus misstänkta och vittnens utsagor bör utvärderas, hur bevisningen tas fram utan att förhöraren komprometterar sig själv och sitt fall.

Det är inte lätt att förhöra på ”rätt” sätt. Man bör ha insikter i beteendevetenskap, de processer som styr kommunikation, kunskaper i juridik och hur språk och kulturbegrepp kan göra att kommunikationen tillintetgörs.

Efter en inledande del om hur förhörs- och samtalsteknik kan tillämpas diskuteras kulturens betydelse för lyckade samtal eller förhör.

Det låter lite torrt (och är det kanske också) men slutresultatet är en lärorik liten bok (128 sidor) som innehåller mycket erfarenhet som författarna vill dela med sig av.

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22