KULT. OUTSIDERS OCH SÄRLINGAR I LITTERATUREN

Mar 16th, 2010 | By | Category: 2004-2, Recension

Av Tomas Lidbeck
Bibliotekstjänst 2003

Det här är en hjälpreda som bör tilltala alla de läsare som söker efter annorlunda och spännande läsning av det mest varierande slag. Boken är indelad i en lång kunskapshistorisk litteraturinledning som följs av en ännu större avdelning författarporträtt. Det är en formula som vi känner igen från John-Henri Holmbergs två volymsverk om science fiction, ett sätt att presentera litteratur och författare som inte är så dumt. Det framgår klart att även om mången outsider eller särling tillhör kategorin marginaliserade fattiglappar, så är det förvisso ingen regel.

En Vanity Fair-artad knutte som Tom Wolfe är snarast en bästsäljare och av klädseln att döma en välbeställd snobb. Ett egendomligt fenomen i sammanhanget är att Lidbecks litteraturhistoriska del faktiskt kan läsas som en övergripande litteraturhistoria samtidigt som ingen av de 25 porträtterade författarna är nobelpristagare, förmodligen beroende på att ytterst få sådana är nyskapare utan på sin höjd utvecklare av redan existerande main stream-genrer, Fast hade Hammarskjöld fått leva kanske Djuna Barnes fått vara med på kalkon i Gyllene Salen. William Gibson, en av de få litterära gestalter, dessutom nu levande, som kan sägas ha skapat en ny genre finns naturligtvis med. Vidare porträtteras flera författare som faller under DAST:s bevakningsområde, t.ex. Paul Auster och William Burroughs. Tyvärr saknas William Hope Hodgson och Harry Stephen Keeler, men Herre Gud. Man kan ju inte kräva allt. Högst användbar bok.

BERTIL FALK

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22