KONTRAST MAGASIN Tidskrift för fantastik, thriller & vetenskap

Oct 10th, 2020 | By | Category: 2020-10 okt, Recension

Omslag till Kontrast MagasinNr 1 2020
Red Richard Berghorn
Aleph 2020, 70 sidor

Detta är en ny tidskrift, enligt redaktören ”med blandade ämnen i harmonisk kontrast”. Berghorn påpekar att den svenska floran av fantastik- och deckartidskrifter dött sotdöden på senare tid. 2007 avled Minotauren och samma år övergick DAST Magazine till att bli ”en skugga av sitt forna jag”, förpassad till ett undanskymt hörn av Internet. Nå, vi finns i alla fall, till skillnad från Jury som gick i graven 2009.

Nu vill Kontrast Magasin fylla tomrummet och första numret lovar gott.

Richard BerghornDet intressantaste för DAST:s redaktion (hur det är med läsarna är förvisso ovisst) är en lång och givande artikel av Richard Berghorn om denna tidskrifts tidigare redaktör Bertil Falk som utvecklar sina synpunkter om science fiction och om att leva i framtiden. Intervjun tar avstamp i Falks senaste projekt – hans ambitiösa försök att i tre volymer kallade Faktasin berätta om den svenskspråkiga science fictionlitteraturens historia. Två av dessa böcker är redan utgivna och den tredje väntas inom kort.

Här får man också veta mycket om Falks betydelse för genren som tidningsredaktör och skribent. Han har inte enbart verkat inom skönlitteraturen. En av hans senare böcker är politisk och handlar om Feroze Gandhit i subkontinenten Indien, ett land som intresserat Falk i många år.

I Kontrast Magasin finns också en intressant artikel av amerikanen Sunand Tryambak Joshi (född i Indien 1958 – mycket hänger ihop) om novellförfattare Gemma Files, som gärna skriver om spöken, varulvar och häxor i modern tappning.

Tatiana Fajardo intervjuar Patrick McGrath som skriver humoristisk gothisk prosa med poetisk underton.

Berghorn återkommer med en artikel om den brittiske vetenskapsmannen Andrew Crosse (1784–1855) som fått epitetet 1800-talets Nicolas Tesla och hans uppmärksammade experiment med vad man då ansåg som livets byggstenar.

Här finns också en novell av Frans Oscar Wågman som kopplar samman den evige detektiven Sherlock Holmes med Harun al Rashid, mest bekant för att förekomma i sagosamlingen Tusen och en natt.

KJELL E- GENBERG

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22