KÄRLEKENS KRIGARE

Oct 2nd, 2012 | By | Category: 2012-10 okt, Recension

Omslag till Kärlekens krigareAv Christopher O’Regan
Forum 2012
ISBN 078-91-3713-764-3, 367 sid

Christopher O’Regan, som specialiserat sig på svensk 1700-talshistoria, har kommit ut med sin femte bok. Tidigare har han skrivit om Gustaf III i t ex En bädd av dun och om Gustaf IV Adolf i I stormens öga. I den nya boken finns bägge kungarna med, men figurerar här endast som en fond framför vilken dramat utspelar sig.

Kärlekens krigare skildrar tiden efter mordet på Gustaf III i mars 1792. Gustaf Adolf är bara tretton år då han efter faderns död utropas till kung av Sverige. Hans farbror, hertig Carl, blir förmyndare för den unge kungen och baron Reuterholm, hetsig motståndare till Gustaf III:s politik, fick av hertigen uppdraget att leda den nya regeringen. Reuterholm tar genast kommandot och blir i det närmaste enväldig. De som nu styr landet sneglar åt den franska revolutionen och här börjar en hård maktkamp med rojalisterna. Dessa har tidigare tjänstgjort hos Gustaf III och vill värna om kungamakten och Gustaf Adolfs person. Flera av dem var vänner till kungen; främst märks baronen Gustaf Mauritz Armfelt, kabinettssekreteraren Albert Ehrenström och översten vid Björneborgs regemente Johan Fredrik Aminoff. Grevinnan Magdalena Rudenschöld finns också med i den kungatrogna gruppen. Hon och Armfelt har sedan åtta år en omtalad kärleksförbindelse.

En omfattande utrensning av de oppositionella startar. Armfelt förpassas till Neapel som ambassadör, men fortsätter därifrån sin brevväxling med vännerna i Sverige om planen att få bort regeringen. Komplotten avslöjas dock och Ehrenström, Aminoff och Rudenschöld grips. Då Reuterholm medelst en fräck stöld får tag i hundratals av Armfelts originalbrev, som denne oförståndigt nog inte bränt, är katastrofen ett faktum.

Bitvis är den här boken väldigt spännande; som när en agent utsänd av Reuterholm till Neapel, med benäget bistånd av skumma typer på plats, jagar Armfelt för att denne ska kunna gripas och föras till Sverige. Med O’Regans hjälp får man en inträngande granskning av vad som tilldrog sig under det här perioden i vår historia. Mycket lärorikt! Språket är av hög kvalitet och ordförrådet rikt som alltid hos denna författare. En bra bok med andra ord.

MONICA LINDSTRÖM

Christopher O'Regan

Christopher O’Regan. Foto Sandra Qvist

 

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22