KARL XI

Sep 9th, 2010 | By | Category: 2010-3, Recension

Omslag till Karl XIAv Göran Rystad
Historiska Media 2010

I serien om de karolinska kungarna har Göran Rystad skrivit om Karl XI. Rystad har har tidigare varit professor i historia vid universiteten i Umeå och Lund. Den här biografin över Karl XI är den första som kommit ut sedan 1950-talet.

Hos Rystad möter vi inte en osäker och villrådig kung, som bara gillade krig och jakt, utan en regent som genast efter trontillträdet 1672 fick försvara sin ställning. Högaristokratin i den tidigare förmyndarregeringen hade nämligen försökt sätta gränser för kungamakten.

Göran RystadKarl XI måste också försvara tidigare erövringar. Danskarna kunde inte acceptera förlusten av Skåne och de övriga landskapen, utan skickade trupper över till den svenska sidan. Skånska kriget bröt ut 1676. Avgörande för utgången av striden vid Lund blev den modiga, kanske till och med dumdristiga, genombrytningen Karl XI gjorde tillsammans med fältmarskalken Ascheberg och överbefälhavaren Helmfelt. Det här blev ett av de blodigaste slagen i nordisk historia. Den danska hären blev fullständigt massakrerad. I och med den här segern kom Skåne att förbli svenskt.

Medan kriget i Skåne pågick kom viktiga beslut att tas i högkvarteret i Ljungby och rådet i Stockholm blev helt överkört. Tillbaka i huvudstaden tog Karl XI själv hand om utnämningar och tjänstetillsättningar och frågade rådet om deras åsikt bara när han själv ville. Från och med 1679 härskade oinskränkt envälde och den kungliga makten skulle anses vara av gudomligt ursprung.

De många krigen hade tärt hårt på Sveriges ekonomi och staten var i stort behov av inkomster för att kunna upprusta igen. Reduktionen syftade till att återvinna stora gods som avsöndrats och kommit i adelns ägo. Med en oerhörd kompromisslöshet genomförde kungen det arbete som hans far, Karl X Gustav, hade förberett och många familjer förlorade sina jordegendomar. Karl XI, som med stor entusiasm hade lett sina trupper i Skånska kriget, tänkte om och ville inte ha mer ofred. Sverige borde ha ett starkt försvar men satsa på att bli medlare i de krig som pågick i Europa.

Göran Rystad framhåller särskilt den bestående påverkan på samhällsutvecklingen som Karl XI åstadkom på både det civila och militära området. Han byggde ut och effektiviserade förvaltningen, upprättade regler samt ett system för att kunna följa hur dessa efterlevdes och uppgifterna löstes.

Rutger von Ascheberg fick i uppdrag att reorganisera försvaret. Indelningsverket förnyades. Mobiliseringsplaner utarbetades. En ny stad med örlogsbas byggdes och fick namnet Carlskrona.

Karl XI dog i april 1697 och liket låg kvar i ett rum på slottet Tre kronor när det började brinna och slottet måste utrymmas.

Biografin är mycket intressant men kräver viss uthållighet av läsaren. Man ska ta sig igenom nästan fyra hundra sidor med väldigt liten stil.

MONICA LINDSTRÖM

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22