KAMPEN OM HÖGT OCH LÅGT

Jan 25th, 2008 | By | Category: 2002-4, Recension

Av Magnus Persson
Symposion 2002

Det har sagts att vissa författares annektering av spänningsromanens teknik skulle sudda ut gränserna mellan “hög” litteratur och “låg” sådan. Magnus Persson vederlägger denna tes i sin avhandling, som tar upp Jan Kjærstads, Peter Høegs och Kerstin Ekmans författarskap. Han menar att alla tre till största del gör det “låga” till en litterär koloni och därmed bekräftar dess underlägsna status. Synen på masskulturen har, både bland vänsterintellektuella och kulturkonservativa, för det mesta varit föraktfull. Numera tycks dock många erkänna att de både läser deckare och finkulturella romaner, men i stort har inte mycket förändrats när det gäller kulturvärderingarna. Det skulle då vara det elisabetianska dramat, 1700-talsromanen och under 1900-talet jazz och  film.

Utgångspunkten för Persson är romanerna Homo Falsus av Jan Kjærstad, Fröken Smillas känsla för snö av Peter Høeg och Händelser vid vatten av Kerstin Ekman (som fått det största utrymmet). Homo Falsus är, enligt Persson, en deckare, en cybernetisk roman och en metafiktion. Den omfunktionerar populärkulturens alla elemanta och visar fram romanens överlägsenhet. Fröken Smillas känsla för snö är framför allt en deckare men handlar om identitetssökande och tar fram problemen med Danmarks kolonisering av Grönland. Händelser vid vatten i sin tur visar att populärkulturen kan utveckla och förnya sig inifrån.

När Ekmans bok kom ut menade kritiker att den var “mer än en spännande och skickligt konstruerad detektivroman”, något som tycks nedvärdera deckargenren medan det egentligen inte finns någon motsättning mellan spänning och allvar. Denna korsbefruktning har funnits länge inom “den lättare genren”. Men de som vill vara “fina” utnyttjar det “låga” för att höja sig själva över lågstatusgenren.

KJELL E. GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22