JAN OCH NORDENS FRIHET En svensk frivillig i Finland och Norge

Dec 28th, 2014 | By | Category: 2014-12 dec, Recension

Omslag till Jan och Nordens frihetAv Lars Gyllenhaal
Fischer & Co, 2014
ISBN 978-91-86597-80-1, 188 sidor

Det finns en statistisk uppgift i bokens inledning som jag gärna citerar. ”När Andra världskriget förs på tal kommer ofta en, två eller tre saker därefter fram: svensk nazism, ”tysktågen” genom Sverige och sist men inte minst svenskar i tysk uniform. […] Det är ett faktum att det största nationalsocialistiska partiet i svensk historia inte ens uppnådde tjugotusen röster. Som mest fick partiet 19 942 röster 1938. Därmed fick det inte en enda riksdagsplats. […] Men hur var det med svenskarna i tysk uniform?  Tja, det svenska bidraget till Hitlers Waffen-SS och Wehrmacht var totalt 200 personer. Jämför den siffran med Norges nästan 6 000 män i tysk uniform. Inte så konstigt att Hitler uttryckte besvikelse över den svenska insatsen.”

Lars GyllenhaalDet finns en författare som påstår i en bok om svenska SS-frivilliga att det bara var ”en handfull som stred på de allierades sida”. En ren desinformation – enbart våren 1940 var det minst 300 svenskar som tog sig till Norge för att strida mot de tyska invasionstrupperna och sammanlagt över 100 dog i norske kungens och regeringens tjänst. Inte en enda svensk stred på tysk sida i Norge 1940.

Jan Danielsen, en av dessa frivilliga i Norge 1940, var trots stavningen på efternamnet svensk och likt flera av sina gelikar hade han först varit i Finland som soldat för att visa att det fanns ett innehåll i uppropet ”Finlands sak är vår”. Han är nu den siste levande svensk som varit frivillig i både Finland och Norge och är huvudperson i Lars Gyllenhaals nya bok och har också figurerat i författarens Elitförband i Norden (Fischer & Co, 2009).

Jan och Nordens frihet är i stort sett Jan Danielsens biografi. Han härstammar från en soldatsläkt – farfadern deltog i Preussens och Österrikes krig mot Frankrike 1870 och fadern var en skjutskicklig reservofficer. Jan själv föddes 1917, en turbulent tid då det Första världskrigen var på väg mot sitt slut. Familjen bodde rätt flott på herrgården Hönsäter i Västergötland. På 1930-talet utbildades Jan vid kavalleriets officersaspirantskola och senare vid Karlberg. Han gjorde som militär diplomat resor till Baltikum, fann civila letter vara rätt otrevliga och slog fast att Lettlands armé var uselt rustad och skulle bli en munsbit för Röda armén om och när den hamnade på krigsstigen. Det visade sig vara en korrekt spådom.

Den 30 november 1939 angrep Sovjetunionen lilla Finland och Jan bestämde sig för att ställa upp på finnarnas sida. Han hann emellertid aldrig hamna i strid innan vapnen tystnade  men den 9 april året efter angrep Hitler Norge och Jan bestämde sig för att gå in som frivillig även där. Och kom iväg trots att hans militära överordnade inte ville ge honom tillstånd. Där träffade han på flera kamrater från Svenska Frivilligkåren i Finland och nu hamnade han i reguljära eldstrider med tyskarna.

Lars Gyllenhaal har följt i hans fotspår, berättar om striderna på lågland och i fjälltrakter och har tagit många av bilderna i den rikt illustrerade boken.

KJELL E. GENBERG

Taggar: , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22