JAG VAR EN ARIER. En nordisk fantasi

Dec 8th, 2009 | By | Category: 2009-5, Recension

Omslag till Jag var en arier

Av Tony Samuelsson
Wahlström & Widstrand 2009

Vad hänt om Tyskland vunnit andra världskriget och Sverige hade blivit en del av ett Storgermanien, som sträckt sig från Atlanten till Ural? Väldigt mycket, och ändå inte fullt så mycket, tycks Tony Samuelsson mena i sin skildring av ett nazistyrt Sverige under 1970-talet.
På ytan är det ett blont och blåögt land med täta kulturella band till allt som är tyskt. Kultureliten drar grova judeskämt och bugar inför det nazistiska ledarskapet, där Albert Speer nu står i spetsen. Detta fiktiva Sverige rymmer dock även en sorts perverterad folkhemsidé, med social trygghet för dem som platsar i det ariska riket.

Somligt talar man inte om i detta land. Det gäller framför vad som faktiskt hänt med Europas judiska befolkning. Officiellt har den förflyttats den till reservat i de bortersta delarna av det som en gång var Ryssland. Den ohyggliga sanningen är intensivt nedtystad.

I Tony Samuelssons roman är litteraturen bärare både av den gemensamma lögnen och av de underminerande försöken att ana och formulera vad som hänt och vad det betytt för det självbelåtna och självbespeglande samhällsklimatet.

Jag var en arier är en skickligt skriven thriller som förenar etiska frågor med en underliggande diskussion om språk och ansvar. På ett par punkter har Samuelsson dock inte riktigt parerat de problem som följer av upplägget.

Det finns en del namnlikheter mellan medlöpare i Nazisverige och verkliga kulturpersonligheter i efterkrigstidens Sverige utan att det blir klart om det är samma personer eller inte. Här blir texten både suddig och lätt insinuant.

Men framför allt spinner Samuelsson vidare på gamla idéer om Sveriges storhet. I romanen har landet en särställning inom Storgermanien, med säte både för germanernas vagga och för det alleuropeiska parlament som Speer inrättat. Att Sverige knappast skulle ha blivit mer än en anonym och maktlös utkantsprovins är kanske alltför oattraktivt som litterärt scenario?

PÄR ALEXANDSERSSON

Tony Samuelsson. Foto Cato Lein

Tony Samuelsson. Foto Cato Lein

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22