ISAAC NEWTON

Mar 9th, 2010 | By | Category: 2006-1, Recension

Av James Gleick
Isaac Newton 2003
Översatt av Kjell Waltman
Historiska Media 2005

James Gleicks biografi Isaac Newton ser både personen, klassresenären, och den omgivning som formade honom. Han kom från en självägande men fattig familj där det trots att en ny informationsålder var i faggorna, böcker – till och med papper – var en sällsynt och dyrbar vara. Isaacs uppväxt var fylld av problem. Fadern var död och modern hade gift om sig. Pojken sattes tidigt i skola och vägen till högre utbildning i Cambridge var slingrig. Newton var klipsk och skicklig på att klättra socialt och han blev småningom professor, parlamentsledamot och sagolikt effektiv myntverkschef.

Hans genialitet uppmärksammades och han tog alla tillfällen till vara, vilket gjorde att fattigpojken dog som en mycket rik man. Men om man skall tro Gleick – och flera andra för den delen – var det varken pengar eller karriär som var hans verkliga mål. Han intresserade sig för teologi och var en ”syndande” puritan inom området. Men puritanismen innebar också noggrannhet, vilket i hans forskning och experimenterande gjorde att inget lämnades åt slumpen i sökandet efter förklaringar. Det gjorde honom till kättare i hemlighet – den anglikanska kyrkan var stark och tvingade honom till dubbel bokföring.

Det var kanske denna försiktighet som sedermera gjorde honom så känslig för kritik. Isaac Newton publicerade ogärna sina idéer, trots att vännerna i Royal Society bad honom göra det. Det måste ha berott på att han inte ville ifrågasättas, vilket samtidigt kontrasterar mot hans tydliga ärelystnad.

Han kom fram samtidigt som en ny form av vetenskap var i vardande och Newton lyckades framstå som formgivaren. Hans vetenskapliga bedrift var att hitta generella metoder att bevisa teser och skapa ramverk. År 1666 uppfann han differentialkalkylen, rörelselagarna och gravitationslagen (det berömde äpplet) och allt detta har gjort att forskaren Newton än i denna dag är ett stort namn.

Gleick visar på Newtons briljans men förtiger inte hans ”fulare” sidor, något som förstärker bokens värde. Författaren vill få en modern läsare att begripa Isaac Newton och den värld han levde i.

LENA JEPPSSON

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22