INRE LANDSKAP OCH YTTRE RYMD DEL 2 – SCIENCE FICTIONS HISTORIA

Mar 15th, 2010 | By | Category: 2004-2, Recension

FRÅN J. G. BALLARD TILL GENE WOLFE

Av John-Henri Holmberg
Bibliotekstjänst 2003

I och med andra delen av detta verk har John-Henri Holmberg för gott cementerat sin ställning som ledande sf-presentatör, Denna del är ännu tjockare än den redan tjocka första delen. Och det är först med båda volymerna framför mig som jag inser att de tillsammans utgör en praktfull översikt, kunskapsrik, synpunktsrik.

Holmberg har efter sin med fanzines belagda ungdom med åren fått en ödmjukare och mer förstående och rättvisande inställning till sakernas tillstånd och han är så fruktansvärt beläst att man bara baxnar.

De eventuella anmärkningar som alltid kan göras i sammanhang som dessa känns futtiga. Liksom i första delen så är författarpresentationerna väldigt bra. Här lyfts också en rad svenska sf-författare fram ur uppsjön av anglosaxiska författare. Den i flera avseenden oerhört betydelsefulle Sam J. Lundwall, vidare Börje Crona, Denis Lindbohm, P. C. Jersild och Bertil Mårtensson.

Verket kan både läsas som ren underhållning och stå på referenshyllan. Index och litteraturöversikter är nämligen omfattande. De bibliotek som inte köper in de båda volymerna använder sina numera begränsade resurser illa. När jag väger de i alla avseenden tungt vägande volymerna i handen, kan jag bara konstatera det handlar om en över 1100 sidor tjock handledning för den som vill hitta i sf-världen. En insats som saknar motstycke hos oss och som för lång tid framåt kommer att förbli standardverket.

BERTIL FALK

Taggar: ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22