INGEN AV OFFICERARNA BAR UNIFORM

Sep 12th, 2009 | By | Category: 1996-2, Recension

Av Erik Ekelund
Contra 1995

Detta är en bok om en spännande och påstått sann händelse. En svensk militärmanöver 1970 bevakades av östtysk militär som med hjälp av svenska medlöpare kom över topphemliga militära handlingar. En grupp svenska soldater slog tillbaka. Med hjälp av beslagtagna östtyska miniubåtar genomförde de en kommandooperation i Warnemünde.

Boken innehåller mer än 400 sidor text. Den texten är omständligt och lite rörigt skriven och man tappar en hel del av autenticitetskänslan när en officer är döpt till amiral Krokschnabel.

Bokens baksida påstår att de svenska deltagande soldaterna belades med tystnadsplikt i 25 år men att allt nu kan berättas. Bekymret är kanske att det blev just allt. Gedigna redigeringar hade kunnat göra boken både intressantare, trovärdigare och framför allt mer thrillerartad.

JAN NYGREN  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22