I NEONLJUSETS SKUGGA

Sep 9th, 2009 | By | Category: 1999-4, Recension

En samling betraktelser över den moderna kriminalhistorien
Red.: Bengt Eriksson
Boströms förlag 1999

På höstens bokmässa i Göteborg delades två gratisböcker ut med “kriminell” anknytning. Den ena var Kriminalförfattarnas i Stockholm kortnovell samling Brott in i det sista, den andra en samling betraktelser över den moderna deckaren och dess författare. Bengt Erikssons essäsamling är den ojämförligt tyngre, om en mängd intressanta författare och med iakttagelser om den moderna deckaren i (främst) USA men också Sverige, Frankrike och Storbritannien. För mig är Moa Matthis och Göran Greiders essäer de viktigaste. Matthis analyserar stilen hos några framstående utländska kvinnliga deckarförfattare som Doris Gercke och Patricia Cornwell (om obducenten Kay Scarpetta) och gör jämförelser med Liza Marklund och andra skandinaviska kolleger. Framför allt är dock Matthis text en litterärt mycket njutbar och skarpsynt studie av deckarnas och deras författares värld, ur den kvinnliga synvinkeln. Göran Greider i sin tur diskuterar briljant samhällsanalysen hos några av de deckarförfattare som brukar rubriceras som samhällskritiska. Och kommer fram till att han anser samhällskritiken rätt undermålig. Han menar att det finns välskriven verkan, s a s, husförfattare som t ex Walter Mosley, James Ellroy och Andrew Vachss men, enligt Greider, inga försök att blottlägga orsakerna.

Det jag inte tycker om principiellt, i den här boken, är ett antal skribenters försök att få den svenska översättningsapparaten att känna sig skamsen över att den inte för över en rad deckarförfattare, framförallt amerikanska, som skildrar samhällsproblem i sina hemländer på ett för oss ouppnåeligt vitalt sätt. Blaha! Hur mycket måste egentligen Polens affärer angå mig??

Varför skriver vi – och de – inre mer om svenska deckarförfattare som har ambitioner, och diskuterar dem i stället för att så maniskt köra fram alla som tycks vara så mycket intressantare i framför allt USA? Räcker det inte med det vi redan tar över? Eller som Kerstin Thorvall skriver i en DN-krönika: “Som jag ser det, häller en imperialistisk kultur på att lägga under sig ett litet skrämt folk utan eget självförtroende.”

Ska till sist sägas att det utom Matthis och Greiders också finns flera andra intressanta essäer i Boströms utgåva I neonljusets skugga.

JAN ERIC ARVASTSON

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22