HUR JAG BLEV FÖRFATTARE

Sep 18th, 2009 | By | Category: 1996-4, Recension

Av Svante Weyler (Red)
Norstedts 1996

En samling svenska författare har ombetts att berätta hur det kom sig att de blev författare. Av dem som kan räknas till DAST-genren ingår Jan Guillou, Olov Svedelid och i viss mån Peter Nilsson.

Ett genomgående råd från samtliga tycks vara: läs, läs. läs. Det spelar ingen roll vad man läser, bara man läser, för alltid lär man sig något. Guillou berättar om några intressanta möten med Åke ”Runkan” Runnquist. Nilsson talar om sina rymdkunskaper i kontrast till att han är en av få som ännu kan bruka en ärjekrok och en såskäppa, medan Svedelid ställer sig i katedern och ger en handfast lektion i hur man bör göra för att få sina texter mellan pärmar.

Det är en rolig bok, faktiskt mer rolig än upplysande även om många av författarna bemödar sig att verkligen skriva om det titeln säger.

KJELL E GENBERG

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22