HÖVDINGEN HJALMAR BRANTING En biografi

Oct 14th, 2014 | By | Category: 2014-10 okt, Recension

Omslag till Hövdingen Hjalmar BrantingAv Olle Svenning
Albert Bonniers Förlag, 2014
ISBN 978-91-0-02371-0, 490 sid

Hjalmar Branting var strax under tjugo år gammal (han föddes den 23 november 1860 i en högborgerlig stockholmsfamilj) när han under resor till Sankt Petersburg och Berlin kom i kontakt med de radikala strömningar som genomsyrade den tidens Europa. I Sverige var de ännu inte vanliga men så dök Mäster August Palm upp i Malmö år 1881 och började tala som marxistisk socialism som i denna något bohemiska tid fick viss anklang. Inte minst hos Branting, denne klasskamrat till blivande Gustaf V, som redan tre år tidigare börjat kalla sig socialdemokrat, något som då räknades som revolutionärt.

När föräldrarna avled bestämde sig Hjalmar för att bli journalist med politisk inriktning och anställdes på radikala Tiden och lite senare på Social-Demokraten, som grundats av Mäster Palm. Där blev han huvudredaktör 1887 trots att han inte höll med tidningsgrundaren om att nykterism var tidens lösen. Arvet efter mor och far var betydande men pengarna smalt snabbt undan eftersom Hjalmar var något av en festprisse som dessutom var generös med lån till sina kamrater. Inte heller var han så noga med att lyda lagens bokstav. Flera gånger dömdes han till böter och fängelse, dels för hädelse och dels för tryckfrihetsbrott. Han var kamrat med den anarkistiskt sinnade August Strindberg som i likhet med honom själv ansåg att skrivande var det viktigaste i livet.

År 1896 kom socialdemokraten Branting in i riksdagen – på en liberal lista – trots att han redan då var frontman för sossepartiet sedan flera år. Han var god vän med liberalernas Karl Staaf. Det skulle dock gå många dramatiska år (hungerupplopp, Norges utträde ur unionen, ryska revolutionen, högervridning under statsminister Hammarskjöld – Hungerskjöld kallad – och nära nog en statskupp) innan han kom med i den liberal-socialdemokratiska regeringen 1917, ledd av Nils Edén sedan vännen Karl Staaf dött.

Nu följde en tid av nedmontering av överklassväldets fattigsverige och uppbyggnaden av det som skulle komma att kallas välfärdsstat – ordet Folkhemmet, myntat av Per-Albin Hansson – och som kom att bestå fram till Olof Palmes tid.

I likhet med Palme (åtminstone i socialdemokratiska kretsar) blev Branting en myt redan under sin livstid. Hjalmar Brantings liv har nedtecknats av flera. En av de första som skrev om honom i positiva ordalag var han värste motståndare på vänsterkanten, Zäta Höglund. År 2010 utgav Lars Ilshammar en initierad biografik om honom i Sveriges statsministrar under 100 år och nu har alltså Olle Svenning kommit med sin version, som mer är en intressant berättelse om tiden och strömningarna under den ofta sjuke Brantings levnad.

KJELL E. GENBERG

Olle Svenning

Olle Svenning. Foto Kjell B Persson

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22