HOTELLET

Apr 28th, 2010 | By | Category: 2010-2, Recension

Omslag till HotelletAv Ola Klippvik
Natur & Kultur 2010

På ett hotell arbetar en nattportier som skriver för sin egen skull och en nattvakt som agerar. Vi får i ett ordsvall i korta stycken med noter följa de båda. En kvinna har smittats av ett virus och en ung man hoppas snart få bruka en kalasjnikov. Det är den yttre handlingen.

Ola Klippvik har ett rikt språk. Hans styrka ligger i de enskilda meningarna och de olika och nya betydelser han får ur dem. Några exempel. ”Förvisningen från fruktträdgården är ett fall ner i jordbruket.”…”Av jord är vi komna och kursen är lagd sedan länge. Den exakta positionen bestäms av den sanna vinden och vart den ska föra oss är oklart.”

På bokens baksida står: Vad har egentligen hänt? Hur hänger historien ihop? Hänger den ihop?
Hotellet är en berättelse om skuld och en mörk vision av västvärlden efter elfte september.

Det hade jag ingen aning om efter att ha läst boken, utan måste tacka förlaget för upplysningen.
Det slår mig plötsligt att jag vid ett tillfälle mötte en recensent på gatan inne i Stockholm. Han hade sett en film av en mycket uppburen regissör. Han var väldigt osäker om sin egen bedömning om han gillat filmen eller överhuvud förstått den. Han frågade mig, eftersom han visste att jag kände regissören: ”Vad tycker du om filmen och vad vill han? Vad är hans budskap?”

Regissörens budskap är desamma i alla hans filmer så den frågan fick recensenten ett rakt svar på. I övrigt sa jag inte så mycket. Påföljande dag läste jag recensentens tyckanden. Till min häpnad lyfte han filmen till skyarna och var lika säker i sina omdömen i texten, som han var osäker när jag mötte honom på gatan.

Jag är ganska övertygad att ett flertal kritiker kommer att framhålla Klippviks förtjänster men är lika säker på att de inte begripit med ett ord att boken handlar om ”en mörk vision av västvärlden efter elfte september.”

LENNART HÖGMAN

Ola Klippvik. Foto Ulla Montan

Ola Klippvik. Foto Ulla Montan

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22