HON GJORDE TIDNINGAR MED SJÄL

Mar 12th, 2010 | By | Category: 2005-1, Recension

Av Per Schwanbom
Eget förlag 2003

Journalistens uppdrag är mångfacetterat. Hon ska förmedla nyheter, rapportera, informera, analysera, ge bakgrunder, underhålla, bevaka, ifrågasätta, driva debatt och opinionsbildning. De flesta specialiserar sig. Allmänjournalisten är i minoritet, allroundjournalisten utrotad.

Kaj Andersson (1897-1991) var en mångsidig journalist och tidningsmakare, som prövade på det mesta. Den opinionsbildande rollen låg henne varmast om hjärtat. Hon beskylldes också för kampanjjournalistik. Med början hos Hjalmar Branting på Social-Demokraten, följde Fönstret, Tidevarvet, Morgonbris, Hertha och Sociala meddelanden. Hennes tro på journalistikens förmåga att vara spjutspets framgår tydligt i denna bok, men när Per Schwanbom misstänker att hennes art – journalist med obetvinglig övertygelse om journalistikens möjligheter – kanske dog ut med henne, får man hoppas att han har fel. Alla gillade inte hennes radikala tidningsskapande och hon lämnade redaktionsstolar sedan hon blivit för mycket för ägarorganisationerna, men fortsatte oknäckt till nästa tidskrift med samma optimism och trosvisshet. Kaj Anderssons liv och journalistik är så sammanvävda att denna bok är lika mycket biografi och journalisthistoria.

Här kan man notera att en bok utgiven på eget förlag fått stöd av Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Om satsning på smärre förlag är en ny trend bör den hälsas med viss uppskattning. Vad Per Schwanbom beträffar så är han sedan mer än ett halvt sekel en trägen arbetare i kulturens trädgård.

BERTIL FALK

Taggar:

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22