HITLERS FÖRSTA KRIG Adolf Hitler, soldaterna vid Regiment List och första världskriget

Jun 10th, 2011 | By | Category: 2011-6 juni, Recension

Omslag till Hitlers första krigAv Thomas Weber
Hitler’s first war. Adolf Hitler, the Men of the List Regiment and the First World War 2010
Översatt av Per Lennart Månsson
Historiska Media 2011
ISBN 978-91-86297-60-2, 526 sid

Det finns TV-serier (de går ideligen i rutan, varvade med historier om vithajar) som förklarar att Hitlers rabiata antisemitism härrör från hans erfarenheter under första världskriget 1914 till 1918. Webers forskning påvisar att sanningen inte är så enkel. Däremot tycks hans nationalism ha spätts på under dessa leriga år. Det lär inte finnas en människa på jorden som är så grundligt undersökt som Tredje Rikets diktator, men Weber har kommit över dagboksanteckningar och brev från (och till) soldaterna i Regiment List och faktiskt hittat sådant som var obekant tidigare.

I sin ”stridsskrift” Mein Kampf skriver Hitler att det var hans liv som soldat under första världskriget som gjorde honom politiskt övertygad men Webers granskning av det bayerska Regiment List – som underligt nog i stor utsträckning undgått historikernas förstoringsglas – där Hitler blev gefreiter (nån slags motsvarighet till vicekorpral, fast utan befälsrättigheter) – att detta påstående mest är nazistisk propaganda.

Thomas WeberHan var nästan inte ens smittad (i alla fall inte mer än tysken i gemen) av antisemitism, och att han skulle ha varit elitsoldat är något Weber definitivt skjuter i sank. Hitler var regementordonnans och för det mesta höll han till vid regementsstaben och slapp skynda omkring med meddelanden till skyttegravarna. Han var absolut inte omtyckt av sina vapenkamrater, snarare tvärtom. En del av oviljan kan ha berott på att gefreiter Adolf aldrig söp med sina kamrater (flera av dem judar), i stället satt han ofta och läste en politisk pamflett eller tecknade någonting, vilket fick dem att ge honom det ironiskt menade öknamnet ”konstnären”.

Webers detektivarbete visar vidare att gamla soldater som kunde vittna om händelserna under krigsåren och kanske berätta om führerns ”bedrifter” blev tystade så snart Hitlers politiska karriär tog fart. Det hade inte gynnat honom om undersåtarna fått höra att han var ”en gris” som gömde sig i de bakre linjerna.

Boken är en lättillgänglig och välskriven berättelse som också tar upp händelser senare än 1918. Att det är en lunta på över 500 sidor bör inte avskräcka någon som har ett genuint intresse för den tidsepok som behandlas.

Thomas Weber är professor i europeisk och internationell historia vid Universitetet i Aberdeen.  Hitlers första krig är hans tredje bok.

KJELL E. GENBERG

Taggar: , , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22